23.12: Stort fyrverkerisalg i Selje

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Des 2013

Selje IL har også i år rakett-salg i klubbhuset v/stadion i romjula. Åpningstider: fredag/lørdag/mandag kl.12-18, nyttårsafta kl.10-14. Ekstratilbudene gjelder mellom kl.12-14, nyttårsafta mellom kl.10-12. Kjempeutvalg!  Kvalitet! Lave priser! 19.12: Selje IL: Årets Fair Play-klubb igjen!

Postet av Selje IL - Fotball den 19. Des 2013

I dag vart det klart at NFF har kåra Selje IL, for andre år på rad, som vinnar av årets FairPlay-pris. Selje IL takkar alle som kvar på sin måte har bidrege til at klubben vinn denne flotte prisen. Nedanfor kan du lese kva Fotballkretsen skriv på si side www.sffk.no   Selje IL fikk Fair Play Prisen også i 2012 og alle Fair Play vinnarane i klubben og leiar Atle Solheim kunne stolt ta imot ein vel fortent premie frå Per Ravn Omdal, NFF | Foto: Selje IL

SFFK gratulerer Selje IL som vinnar av Fair Play Prisen 2013!

Fair Play Prisen er ein høgthengande og prestisjefylt pris som delast ut av NFF og Norsk Tipping, og går til ein klubb i kvar krets som gjer eit strålande arbeid innan Fair Play.

Selje vant også prisen i 2012, og har gjennom fleire år hatt eit bevisst fokus på Fair Play verdiane i alle delar av klubbdrifta. Arbeidet med Fair Play er nedfelt i planverk og blitt systematisk fulgt opp av klubben.

I grunngjevinga for tildelinga heiter det mellom anna:

Selje er på mange måtar ein mønsterklubb, der medlemmane gir uttrykk for å vere oppriktig glade i klubben sin, bryr seg, og framsnakkar både kvarandre og andre klubbar på ein særs god måte.

Selje IL vart også i 2012 kåra til Årets Fair Play klubb i SFFK, og klubben har i fleire år jobba målbevisst med Fair Play. Fair Play er godt innarbeidd i planverk, og konkrete tiltak er skisserte, gjennomførte og planlagde  i tråd med handlingsplan. Som begrunning for si satsing på Fair Play, seier klubben følgande;

”Fair Play handlar om respekt for medspelarar, motspelarar, dommarar og andre aktørar på fotballbana. Det gjeld ikkje berre for spelarar, men alle som er involvert i fotballen, anten det er som trenar eller foreldre på sidelinja eller utanfor bana.

Fokus på Fair Play gjev klubben eit betre verdigrunnlag. Det gjev eit signal til medlemmar, lokalsamfunn og samarbeidspartnarar at klubben ynskjer å stå for positive og inkluderande verdiar. Dette er verdifullt i arbeidet med vidare utvikling av klubben”.

I 2013 har klubben rehabilitert kunstgrasbana og fått innfelt Fair Play logo langs sidelinja på eigen kostnad (!). Finst det makan i Noreg, mon tru? Over 60 personar i bygda jobba dugnad for å få på plass det flotte dekket, til glede for bygda og fotballen i Nordfjord-regionen.

Selje legg stor vekt på trivsel og fine rammar rundt heimekampane sine. Selje sitt A-lag for menn som spelar i 5.divisjon, følgjer SFFK sine retningslinjer for arrangement i 3.divisjon. Fast innmarsj  med lag og dommar, og kapteinane ber Fair Play Flagget mellom seg. Saman med inngangshymne, maskotar og presentasjon av laga, skapar dette ei fin ramme for kampane. Klubben har også motteke mange gode tilbakemeldingar frå gjestande lag for kamparrangementa sine.

Klubben synleggjer haldningsarbeidet sitt på ulike måtar; Fair Play skilt på stadion, Fair Play Flagg, spesialbestilte hjørneflagg, foreldrevettreglar på skilt og kampprogram, Fair Play logo på drakter, sesonghefte med informasjon om Fair Play, eige banner med Fair Play på nettside, haldningskontraktar, kapteinsbind, kåringar av Årets Fair Play Spelar både på seniornivå og i aldersbestemte klassar samt kampvertvestar, for å nevne noko av profileringa.

Av Fair Play-relaterte aktiviteter klubben har gjennomført, kan nevnast: Fair Play Kick off ved sesongstart,  Fair Play konkurranse i samarbeid med hovudsamarbeidspartnar på Selje Cup, generelt høgt Fair Play fokus på heimearrangement, Fair Play under TINE Fotballskule. Selje er i tillegg ein MOT-kommune og klubben samarbeider med kommunen om dette prosjektet.

I 2013 har klubben etablert eit tilbod om Fair Play –småbarnsklubb - eit tilbod om barnepass i klubbhuset v/trening og kamp. Det har ellers vore arrangert eigne Fair Play kveldar i alderbstemt fotball

Leiar i Selje, Atle Solheim, vart i 2012 heidra med sølvmedalje i UEFA si prestisjetunge kåring, ”UEFA Grasroot Leader”. Dette skapte mykje og god merksemd både lokalt og nasjonalt, og var samtidig ei flott heider av arbeidet som har vore lagt ned i klubben. Presidenten i NFF,Yngve Hallèn, ordførar i Selje og SFFK var tilstades under prisutdelinga.

Som Fair Play klubb i 2012 fikk Selje også besøk av Per Ravn Omdal. Ein fullsett kulturhus-sal tok del i feiringa og både ordførar og SFFK fekk vere tilstades. Alle Fair Play vinnarar i klubben var oppe på scena saman med Ravn Omdal og leiar i klubben, Atle Solheim. Kjempestas!

Om vegen vidare i Fair Play arbeidet, seier klubben følgande:

”FairPlay-arbeidet er noko ein aldri vert utlært på eller ferdig med. Fokuset må vere der heile tida på alle nivå i klubben. Det er eit mål at ”FairPlay-flagget” skal haldast oppe i alle samanhengar, og gå som ”ein raud tråd” gjennom alt klubben føretek seg”

Som vinnar av Fair Play Prisen, vil klubben på nyåret få besøk av NFF v/ Per Ravn Omdal, ein stor fotballprofil i norsk og internasjonal fotball som er sterkt engasjert i Fair Play, inkludering og internasjonalt humanitært engasjement. I tillegg får Selje IL tildelt kr.10.000,- frå Norsk Tipping samt Fair Play utstyr til klubben!

SFFK gratulerer Selje med Fair Play Prisen 2013, og ønskjer klubben lykke til vidare med Fair Play arbeidet!

Vi ønskjer også å gratulere dei andre nominerte klubbane i SFFK; Eikefjord, Vik og Jølster
for godt Fair Play arbeid i 2013!
08.12: Juletresal Selje IL

Postet av Selje IL - Fotball den 8. Des 2013

Salg og henting av bestilte juletre v/Selje stadion: FREDAG 13.des. frå kl.19-21 + LØRDAG 14.des. frå kl.12-15 + SØNDAG 15.des. frå kl.16-18. Salg frå man.16.des. og fram til jul visst vi har juletre igjen, ta kontakt......  Kontaktperson: Per Jarle Hoddevik tlf. 90 76 29 28.

Flotte norske juletre: Vanleg norsk gran, Omorika og Edelgran.
25.11: ÅRSFEST TYSDAG 3.DESEMBER

Postet av Selje IL - Fotball den 25. Nov 2013

Den tradisjonsrike Årsfesten for aldersfastlagde lag og allidrett/minilag vert tysdag 3.desember på KLUBBHUSET. Kl.17.30-19.00 for 2.-5.klasse og kl.19.30-21.00 for 6.-10.klasse. Vi håpar at også mange foreldre og andre kjem. Velkommen til alle!Meir info., sjå under...

 


     ÅRSFEST 2013

for allidrett og aldersfastlagde lag

tysdag 3.desember på klubbbhuset

Selje Idrettslag inviterer alle aktive, trenarar, oppmenn, dommarar, foreldre og andre til hyggeleg sesongavslutning:

Kl.17.30-ca.19.00 Allidrett / minilag (2. - 5.klasse)

                                       Aktive f. 2003-2004-2005-2006

 

Kl.19.30-ca.21.00 Aldersfastlagde lag (6. - 10.klasse)

Aktive f.1997-1998-1999-2000-2001-2002

· Premieutdeling

· Mat (pølse, brus, kaffi/kaker)

· Div. programinnslag

Vel møtt!

Helsing Selje IL

Fotballgruppa og Barne-/Ungdomsgruppa
24.11: Selje IL er bøsseberarar for Redningsselskapet

Postet av Selje IL - Fotball den 24. Nov 2013

Norges Redningsselskap gjennomfører sin årlege bøsseaksjon i desse dagar. Selje IL, Fotball vil bidra som bøsseberarar for Redningsselskapet for fjerde år på rad. Redningsselskapet gjer ein viktig jobb langs Norges lange kyst. Ta godt i mot bøsseberarane som kjem på besøk frå 25.11-01.12, frå Selje og sørover til Flatraket.......21.11: Selje med lag på innandørs-KM senior

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Nov 2013

Komande laurdag vert innandørs-KM for senior avvikla i Trivselshagen på Sandane. Selje stiller med 1 lag + på samarbeidslaget Flatraket/Selje 2. Puljeinndeling og kampoppsett, trykk på linken så kjem du til SFFK sine nettsider.... Kampoppsett Sparebanken Sogn og Fjordane KM Senior

www.haugenfotball.no er resultatlister....
18.11: Felles årsfest 2013 for Selje og Flatraket

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Nov 2013

Årsfest for 5.div. Selje og 6.div. samarbeidslaget Flatraket/Selje2. vart arrangert sist laurdag på klubbhuset. Flott avslutning av sesongen 2013 med mykje folk til stades frå Selje og Flatraket . I tillegg til spelarpremiar og heider til trenarar og støtteapparat, var det fleire utmerkingar. Joachim Refvik "gjorde nesten reint bord" for Selje og fekk heile 3 statuettar:  100obl.kampar, toppscorartittel og årets spelar. Jon Anders Gulbransen vart kåra til Årets FairPlay-spelar. Bilder: Jon Anders og Joachim. Fleire bilde, sjå under.....

Trenarane Ola og Idar fekk blomster og takk for flott innsats i 2013. Selje nådde målsettingane for sesongen med 3.plass i 5.div. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joachim L. Træet vart kåra til årets nykommar på Flatraket/Selje2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikal Nygård takka Jørgen Sundal for innsatsen i 2013:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre Kupen og Frode Flataker har vore trenarar for Flatraket/Selje2. Bildet: Andre (Frode var ikkje til stades)
30.09: Mange heimekampar denne veka

Postet av Selje IL - Fotball den 30. Sep 2013

Det går mot slutten av sesongen for aldersfastlagde klasser. Denne veka er det svært mange heimekampar, der 7 av laga våre er i aksjon: G9 mandag, G10 og G13/14 tysdag, J13/14 og G12 onsdag, G15/16 og J15/16 torsdag. Sjå heimekampoversikta her på sida for tidspunkt....30.09: Dommartrio frå Selje

Postet av Selje IL - Fotball den 30. Sep 2013

Kamp 3.div. kvinner Eid-Jølster i går med dommartrio frå Selje. Sofie Hove dommar, og assistentdommarar var Emilie Silden og Maj Britt Aam Hamre. Kampen enda med 3-4 tap for Eid. Den kvinnelege dommartrioen fekk gode tilbakemeldingar på dømminga, frå bl.a. Rune Haugland som vi ser på bildet i lag med trioen.27.09: Florø3 - Selje 3-1

Postet av Selje IL - Fotball den 27. Sep 2013

Selje tapte 3-1 mot Florø i siste seriekampen. Selje låg under 0-3 alt etter 24min, men reduserte i det 29.min. ved Joachim. Fleire mål vart det ikkje i kampen og dermed seier til Florø3. Trenar Idar Taklo seier at heller ikkje i denne kampen kom Selje opp på nivået som har vore synt heime: "Vi møtte eit godt og effektivt Florø-lag. Vi slurva for mykje og kom tidleg bakpå, men kampen var jamn etter at vi reduserte til 3-1. Nok ein bortekamp utan den nødvendige gnisten og presisjonen som trengst for å ta poeng".    

Seljes lag: Luke John Owen, Kristoffer Hove, Espen Nøstdal, Aleksander Kvernevik, Jonas Beitveit, Jon Anders Gulbransen, Runar T. Aarsheim, Ole Andreas Solheim, Joachim Refvik, Martin Grøttå, Are Berstad.

Innbyttarar: Gaute Otnes, Vegard Elde, Magnus Rye, Andreas Teigen
21.09: Selje-Eikefjord 1-0

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Sep 2013

Selje tok i dag sin 9.strake seier på heimebane denne sesongen med 1-0 mot Eikefjord. Stillinga ved pause var 0-0. Jamnspelt, to gode lag og ein flott kamp som kunne gått begge vegar. Joachim Refvik vart matchvinnar med eit knallskot etter 83min spel. Dermed kunne heimelaget juble for ein ny seier og ei flott avsluting i siste seriekampen på heimebane for i år. Stig Høines var på kampen, sjå www.haugenfotball.no. Keeper Luke John Owen vart kåra til dagens Seljespelar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Stig Høines, www.haugenfotball.no 

Det vart ein jamn, spennande, god og Fairspelt kamp. Begge laga viste at dei er blant dei beste i divisjonen. Kampen kunne bikka begge vegar, men Selje halte seieren i land med ei flott scoring av Joachim Refvik frå ca.22m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Stig Høines, www.haugenfotball.no

Det var to svært fornøgde Seljetrenarar, Ola Hove og Idar Taklo, etter å ha teke den 9.ande strake heimesigeren denne sesongen. Og i garderoben stod jubelen i taket etter kampen då spelarane kunne ta "sigersropet" sitt.  

83min     1-0    Joachim Refvik

Seljes lag: Luke Owen, Martin Hove, Espen Nøstdal, Saron Osmundsvåg, Aleksander Kvernevik, Runar T. Aarsheim, Ole Andreas Solheim, Are Berstad, Jon Anders Gulbransen, Martin Grøttå, Joachim Refvik.

Benytta reservar: Kennet Honningsvåg, Andreas Teigen, Jan Kristian Apelseth

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Luke John Owen

Dommar: Andreas Sandal, Haugen IL

Ass.dommarar: Sureskumar Kathiravel, Eid IL og Stein Otto Førde, Breimsbygda IL.

Kampobservatør: Jan Magne Eide, TornadoMåløy FK
19.09: Selje-Eikefjord laurdag kl. 14.00

Postet av Selje IL - Fotball den 19. Sep 2013

Då kan vi ynskje Eikefjord velkommen til Selje Idrettspark, og siste heimekampen denne sesongen. Eikefjord leiar divisjonen to poeng før Tambarskjelvar. Selje ligg på 4.plass eit poeng bak Eid2, som Selje vann 3-0 mot sist helg. Selje har gjort reint bord på heimebane i år. Vil statistikken halde mot Eikefjord som går for opprykk? Vel møtt til kamp!15.09: Selje - Eid2, 3-0

Postet av Selje IL - Fotball den 15. Sep 2013

Selje tok ein ny seier på heimebane i dag med solide 3-0 mot Eid2. Stillinga ved pause var 2-0 til heimelaget. Flott kamp og laginnsats sørga for tre fortente poeng. Bildet: Joachim Refvik scora hat-trick, og Luke Owen debuterte som keeper. 

5min     1-0    Joachim Refvik

25min    2-0    Joachim Refvik

85min    3-0    Joachim Refvik  

Seljetrenar Idar Taklo var svært fornøgd med dagens kamp: "Vi spelte ein solid kamp frå start til slutt, og eg følte meg ganske trygg på at dette skulle gå vegen. Dette var ein skikkeleg lagseier, med god jobbing, holdning og heilhjerta innsats. Vi var godt organiserte defensivt og skapte sjansar framover. Dette var kjekt og ein fin opptur.

Utespelar Jon Anders har hjelpt oss i mange kampar no som keeper og fortener all honnør for jobben, og det var kjekt for han igjen å få spele ute i dag. Debutant Luke heldt nullen og gjorde eit solid inntrykk. Tremålsscorar Joachim sette forsvaret på prøve mange gonger, men dette var fyrst og fremst ein stor lagseier der alle gjorde ein god kamp", avsluttar ein fornøgd trenar.

Engelske Luke John Owen jobbar for tida i Selje og vart speleklar denne veka. Luke kjem frå den svenske klubben Morøn Bk i Skellefteå. 

Seljes lag:   Luke Owen, Martin Hove, Espen Nøstdal, Aleksander Kvernevik, Kriostoffer Hove, Are Berstad, Runar T. Aarsheim, Jon Anders Gulbransen, Saron Osmundsvåg, Joachim Refvik, Martin Grøttå.

Benytta reservar: Magnus Rye, Jan Kristian Apelseth, Silviu Iacob, Jonas Beitveit. 

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Joachim Refvik
13.09: Selje - Eid 2, søndag kl.13.00

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Sep 2013

Selje ynskjer Eid 2 velkommen til kamp i 5.div. på søndag kl.13.00. Eid 2 ligg på 3.plass på tabellen, 4 poeng framfor Selje. Vel møtt til kamp!  07.09: Rikard og Andreas i Oslo på Trainee-samling

Postet av Selje IL - Fotball den 7. Sep 2013

Deltakarane på SFFK sitt Trainee-prosjekt har denne helga hatt samling i Oslo. Rikard Rekdal og Andreas Teigen frå Selje IL, er blant deltakarane. Det var ein spennande og lærerik dag på Ullevål saman med mellom anna NFF president Yngve Hallen som tok seg tid til ein 45 minutts omgang med våre trainee deltakarar. Ellers har Alf Hansen og Stig Inge Bjørnebye frå NFF, og Vegard Eikrem frå Sunnmøre og Langevåg bidratt med flotte og engasjerande innlegg. Landskamp Norge-Kypros 2-0 fekk dei også med seg. Bilde v/Sogn og Fjordane Fotballkrets

 
01.09: Selje-TornadoMåløy 2, 4-2

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Sep 2013

Selje tok ein ny seier på heimebane i dag 4-2 mot TornadoMåløy 2. Stillinga ved pause var 1-1. Kampen kunne bikka begge vegar, men det var Selje som scora og fekk med seg alle poenga. Målscorarar: Joachim (2), "Oen", Magnus

4min    0-1    Tommy Larsen

32min   1-1    Ole Andreas Solheim

58min    2-1    Joachim Refvik

61min    2-2    Daniel Mork

73min    3-2    Joachim Refvik

90min    4-2    Magnus Rye

Dommar: Andreas Sandal, Haugen IL (Bildet: Andreas debuterte i 5.div. i dag)

Dommar veileder: Torstein Kvam, IL Jotun

Seljetrenar Ola Hove var fornøgd med ein ny heimeseier. "Vi var skuffande svake i starten av kampen og fekk ein tidleg baklengs. Men vi jobba oss opp, kom inni kampen og styrte bra etter kvart. Spesielt siste kvarteret av kampen var vi godt fornøgde med, hadde bra kontroll og kom til fleire sjansar der vi kunne punktert kampen".  

Seljes lag: Jon Anders, Johannes, Martin H, Aleksander K, Espen, Runar, Kristoffer, Ole Andreas, Are, Joachim, Martin G. Benytta reservar: Magnus, Jan Kristian

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Espen Nøstdal og Joachim Refvik

Tilskodartal: 71

 
31.08: Suksess for Selje Tine-Fotballskule

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Sep 2013

Selje Tine-Fotballskule vart avvikla fredag og laurdag med 82 deltakarar frå 7-15år. Arrangementet gjekk flott og som planlagt. God innsats og blide spelarar. Alle fekk flotte premiar: Umbro-fotball, Tine-ryggsekk, Tine-tskjorte og diplom. Lunch m/drikke vart servert begge dagane. Vi rettar ei stor takk til trenarar/instruktørar (trenarar Selje IL, A-lagsspelarar og på fredag 3 spelarar frå tippeligalaget Sogndal), arrangørstab og alle deltakarar for god gjennomføring. Mange bilder frå fotballskulen er lagt ut, sjå under......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ONLINE BOOKING, SPINNING

Postet av Selje IL - Fotball den 31. Aug 2013

Då er vi klar med online booking til spinning i samfunnshuset.
Du bestiller time/sykkel ved å huke av "reserver" på ønska dag/tidspunkt. Legg inn namn og e-postadresse, og trykk reserver. Då får du bekreftelse på mail, med referansernr , som må brukast i tilfelle avbestilling.
Avbestilling kan gjerast inntil 3 timar før, ellers må du betale for timen.
Bestillinga kan gjerast inntil 1 time før.

Bestilling av time:

Avbestilling av time:           http://booking.nortrim.no/CustomerCancel.aspx?DepId=12149

 

 

 


 
28.08: DELTAKARINFO. Selje Tine-Fotballskule 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Aug 2013

Velkommen som deltakar på Tine-fotballskule fredag og laurdag. NB! Sjekk om du står registrert på deltakarlista! Innsjekking/registrering på fredag frå kl.17.00-17.30. Tidsplan og div. info. om gjennomføringa av fotballskulen, les under....NB! Instruktørane møter fredag kl.17.00, og laurdag kl.11.30.

 

Tidsplan for gjennomføring 2013:

Fredag 30.august

Lørdag 31.august

7 -

10

år

17.30-18.00:

Oppstart - velkomst – info./gruppeinndeling18.00-19.00: Oppvarming. Tekn. trening på stasjonar19.00-19.30: Matpause19.30-20.30: Smålag-spel. Avslutning

12.00-12.15:

Oppstart - velkomst – info./gruppeinndeling

12.15-13.30: Oppvarming Tekn. trening på stasjonar

13.30-14.00: Matpause

14.05-15.30: Turnering

15.30-16.00: Premieutdeling - avslutning

Fredag 30.august

Lørdag 31.august

11-

15

år

17.30-18.00: Oppstart - velkomst–info./gruppeinndeling

18.00-19.00: Oppvarming. Tekn. trening på stasjonar

19.00-19.30: Matpause

19.30-20.30: Smålag-spel. Avslutning

12.00-12.20: Oppstart –

velkomst – info./gruppeinndeling

Velkomst – info.

12.20-13.45: Oppvarming (ca.15min) Tekn. trening på stasjonar

13.45-14.15: Matpause

14.20-15.45: Turnering

15.45-16.00: Premieutdeling

Hugs: Treningskle (kle deg etter veret!), leggskinn og fotballsko. Drikke-flaske med vatn er bra å ha med.

Deltakinsavgifta kr. 300,- pr. spelar betalast ved innsjekking. Innsjekkinga startar fredag frå kl.17.00.......

Matservering: begge dagar.

Premiar: * 1 stk. fotball til kvar deltakar vert utdelt og namna ved innsjekking. Ballane vert brukt under fotballskulen begge dagar.

* Tine-ryggsekk, diplom og t-skjorte vert utdelt ved avslutninga laurdag.

Åpen kiosk ved tribuna begge dagar.

Instruktørar på fotballskulen: Frå Selje IL, Sogndal iL, Eid IL


Vi ynskjer foreldre og andre velkomne til stadion og kose seg i lag med barna på fotballskulen!

Sjå www.seljefotball.no for meir info., deltakarliste osv......

Evt. spørsmål: tlf. 99247687 eller mail: seljeil@online.no

 
28.08; DELTAKARLISTE Selje Tine-Fotballskule 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Aug 2013

Selje IL arrangerer Tine-Fotballskule i helga for 9.år på rad: fredag 30.august kl.17.30-20.30 og lørdag 30.august kl.12.00-16.00. ca. 80 spelarar er registrert pr.28.08. Nedanfor er liste med påmelde deltakarar. NB! Sjekk at du er registrert og at opplysningar er rette! Ta snarast kontakt ved evt. feil eller manglar! (tlf.992 47 687 eller mail: seljeil@online.no) Oppmøte på stadion fredag for registering frå kl.17.00!

NB! Vi har plass til nokre få deltakarar til. Men då må vi få di påmelding seinast innan torsdag 29.08 kl.18.00!!!! "Først til mølla......"

DELTAKARLISTE 

Selje TINE-fotballskule 2013

fredag 30.08 og lørdag 31.08

FØDS

ÅR

G

J

NAMN

S

P

E

L

A

R

K

E

E

P

E

R

KLUBB

MERKNAD

2006 G Odin Eimstad  x Selje

2006

G

Isak Eimstad Mjånes

x

Selje

2006

G

Håvard Sneide

x

Selje

2006

G

David Hamre

x

Selje

2006

G

Daniel H. Flister

x

Selje

2006

J

Cornelia Husevåg

x

Selje

2006

J

Benedicte Hamre

x

Selje

2006

J

Thea Sneide

x

Selje

2006

J

Erika Kupen

x

Selje

2006

J

Malin Taklo

x

Selje

2005

G

Jon Olav Bergo

K

Selje

2005

G

Kevin Hoddevik

x

Selje

2005

G

Kristoffer Kupen

x

Selje

2005

G

Per-Martin Grytting

x

Selje

2005

G

Arnt Olav Norheim

x

Selje

2005

G

Martin K. Bøstrand

x

Selje

2005

J

Ilona Johannesen

K

Selje

2004

G

Andreas H. Flister

K

Selje

2004

G

Sander Sneide

x

Selje

2004

G

Oliver Kupen Skårbø

x

Selje

2004

G

Noah Hamre

x

Selje

2004

G

Olav Drageseth

x

Selje

2004

J

Sandra Rundereim

x

Selje

2004

J

Ellen Synnøve M. Fagerli

x

Flatraket

2004

J

Linn-Therese Aarseth

x

Selje

2004

J

Isabell M. Kvernevik

x

Selje

2004

J

Celine Taklo

x

Selje

2003 G Robin Ervik x Selje

2003

G

Robert Sætren

K

Selje

2003

G

Andre M. Kvernevik

x

Selje

2003

G

Martin S. Reksnes

K

Selje

2003

G

Johannes Grytting

x

Selje

2003

G

Aslak Silden Trøen

x

Flatraket

2003

G

Marius Vinge

x

Flatraket

2003

J

Inger Katrine S. Kvamme

x

Selje

2003

J

Elisabeth Osdal

x

Flatraket

2003

J

Mathilda Nøstdal

x

Selje

2003

J

Marita Helen Bortne

x

Selje

2003

J

Christine Nygård

x

Flatraket

2003

J

June Kristin Haugen

x

Selje

2003

J

Elisabeth Aarsheim

x

Selje

2003

J

Isabella Gallefoss

x

Flatraket

2002

G

Einar Hoddevik

x

Selje

2002

G

Josef Husevåg

x

Selje

2002

G

Christoffer Sneide

x

Selje

2002

G

Aleksander Bortne

K

Selje

2002

G

Andres Gonzales Alvarado

x

Selje

2002

J

Katrine Lunde

x

Selje

2002

J

Henriette Kvalheim

x

Flatraket

2002

J

Ine Merete Nygård

x

Flatraket

2002

J

Katrine Mari Rundereim

x

Selje

2002

J

Guro Lesto Larsen

x

Selje

2002 J Kristianne Fagerli x

2001

G

Mikal Osmundsvåg

x

Selje

2001

G

Emil Nordpoll

x

Selje

2001

G

Tomas Lesto Larsen

K

Selje

2001

G

Nicholas Grytting

x

Selje

2001

G

Preben Dåvøy Hatlenes

x

Selje

2001

G

Marius Aam Hamre

x

Selje

2001

G

Lars Petter Aarseth

x

Selje

2001

G

Sander Kvalheim

x

Skavøypoll

2001

J

Maren Sandvik Pileberg

K

Selje

2001

J

Terese Lunde

x

Selje

2001

J

Sara Hove

x

Selje

2001

J

Martine Nøstdal

x

Selje

2000

G

Kenneth Rye

x

Selje

2000

G

Christian Myklebust

x

Selje

2000

G

Kim-Frode Moldestad

x

Selje

2000

G

Mathias Skår

x

Selje

2000

G

Henrik Hoddevik

x

Selje

2000

J

Felicia Nordpoll

x

Selje

2000

J

Kristina S. Lillebø

x

Selje

2000

J

Benedicte Sjøberg

x

Selje

2000

J

Andrine Vinge

x

Selje

2000

J

Madeleine Gjengedal

x

Selje

1999

G

Simen Hansen

x

Selje

KUN FREDAG!

1999

G

Kristoffer Rundereim

K

Selje

KUN FREDAG!

1999

G

Matias Lesto Larsen

x

Selje

KUN FREDAG!

1999

G

Håvard Berge

x

Selje

KUN FREDAG!

1998

G

Kevin Sjøberg

K

Selje
Treningsaktivitetar hausten 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 26. Aug 2013

I september startar treningane for ungdom og voksne opp igjen i samfunnshuset og gymsalen :-)

På tirsdag 3.september startar Zumba i samfunnshuset. Kl 19.30 kvar tirsdag fram til jul.
Klippekort Zumba Spesial kr. 500,- for 15 klipp. Drop-in kr. 50,-

Mandag 2.september blir det start for spinninga, også i samfunnhuset. Her kjem det booking- og avbestillingssystem på nett, meir info og likn til dette kjem litt uti veka.
Her kan det kjøpast klippekort i 3 ulike variantar, alle kan kombinerast med Zumba.
1: kr. 500,- for 13 klipp
2: kr. 1.000,- for 29 klipp
3: kr. 1.500,- for 50 klipp
Drop-in kr. 50,-
Bestiller du ein sykkel, må du betale for timen om du ikkje møter!!!

Pondus for herrar startar i gymsalen mandag 2.september kl. 20.00. Det vert trening på torsdagar til same tid.
Treningsavgift kr. 250,- i halvåret (gratis for dei som nyttar seg av tilbodet og betalar treningsavgift i samfunnshuset)

Cellulitten for damer er allereie igang, med treningar søndag og onsdag kl. 19.00
Treningsavgift kr. 250,- i halvåret (gratis for dei som nyttar seg av tilbodet og betalar treningsavgift i samfunnshuset)

Klippekorta får ein kjøpe mot kontant betaling på treningane.
Felles for alle treningane er at ein MÅ vere medlem i Selje Idrettslag!
Alle er velkomne :-)24.08: Hornindal-Selje 2-1

Postet av Selje IL - Fotball den 25. Aug 2013

Heimelaget vann 2-1 mot Selje i laurdagens kamp på kunstgras i Hornindal, etter 1-1 ved pause. For Selje sin del var kampen eit stort tilbakeskritt frå den gode kampen forrige helg. Selje si scoring var ved Runar T. Aarsheim.18.08: "Barn hjelper barn" - Dagens kamplotteri

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Aug 2013

Dagens kamplotteri var øyremerka til SFFK sitt flotte prosjekt i Vietnam "Barn hjelper barn". Spelarar og støtteapparat på dei to laga hadde samla inn nesten 1200,- før kampstart. På kampen selde miniputt-spelarar frå Selje G9/J9 lodd og fekk inn 1400,-. Dermed kom det inn heile 2600,- til prosjektet. Bilde av dei flinke loddseljarane: Oliver Kupen Skårbø, Sander Sneide, Håvard Årvik, Emma Kristin Berge. 18.08: Selje-Tambarskjelvar 4-2

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Aug 2013

Selje vann 4-2 mot Tambarskjelvar i dagens kamp, etter 1-1 ved pause. Bilde av målscorarane: Martin, Ole Andreas (2), Jan Kristian. Dagens Seljespelar vart "Oen". Den andre scoringa var eit kanonskot frå ca.35meter rett i vinkelen, "verdt inngangsbilletten åleine som speaker sa det." 

0-1    14min    Vegard Savland

1-1    25min    Ole Andreas Solheim

2-1    54min    Martin Hove

3-1    57min    Ole Andreas Solheim

3-2    78min    Joachim Engebø

4-2    87min    Jan Kristian Apelseth

Seljes lag: Jon Anders Gulbransen, Johannes Osmundsvåg, Espen Nøstdal, Martin Hove, Aleksander Kvernevik, Ole Andreas Solheim, Runar T. Aarsheim, Saron Osmundsvåg, Are Berstad, Martin Grøttå, Joachim Refvik.

Benytta reservar: Jan Kristian Apelseth, Alexander Hove

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Ole Andreas Solheim

Dommar: Kjell Dagfinn Alme, Sandane T&IL

Tilskodarar: 81
18.08: Selje Tine Fotballskule 30.-31.august

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Aug 2013

Selje IL arrangerer i år Tine-Fotballskule for 9.gong. Dato for årets fotballskule er fredag 30.august og laurdag 31.august. I år vil instruktørar/spelarar frå tippeligalaget Sogndaldelta. Påmeldingsfrist mandag 26.augustPåmelding: ninarefvik@hotmail.com / tlf: 47 86 18 92.            Meir info. og påmelding, les under.....


TINE-fotballskule vert i år arrangert rundt om i Norge med ca. 70.000 barn og unge som deltek. TINE-fotballskule har fokus på fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, trivsel, meistring og sunt kosthald. Selje IL, Fotball arrangerer i år fotballskule for 9.gong på rad.

Vi har igjen gleda av å invitere til:

SELJE TINE-FOTBALLSKULE

fredag 30.august kl. 17.30-20.30

lørdag 31.august kl. 12.00-16.00

Alder: Gutar og jenter frå 7 år (2.klasse, f.2006) til og med 15 år (10.klasse, f.1998)

Pris: kr. 300,- pr. spelar som inkluderer alt dette: flotte Tine-premiar (ryggsekk, t-skjorte, diplom) + 1 stk. Umbro-fotball + mat begge dagar.

Innhald: Spelarane vert inndelte etter alder i gute- og jentegrupper. Ulike aktivitetar og morsomme og lærerike øvingar med ball. Eigen keeperskule. Dette blir gøy! Foreldre og andre er velkomne til stadion og kose seg i lag med barna! Åpen kiosk begge dagar!

Påmelding: Påmeldingsfrist seinast innan mandag 26.august!

Bindande påmelding, ”først til mølla….” Hugs å skrive namn, fødselsår og mobiltlf. på påmeldinga. Skriv også om du ynskjer å vere på spelargruppe eller keepergruppe.

I samarbeid med vår hovudsponsor Sparebanken Vest, vil instruktørar/ spelarar frå tippeligalaget Sogndal delta på vår fotballskule.

For meir info. og oppdateringar, sjå vår heimeside: www.seljefotball.no

Påmelding:

ninarefvik@hotmail.com eller tlf./sms: tlf. 47 86 18 92 …………………………………………………………………………………………

Påmeldingsskjema Selje Tine-fotballskule 2013

Påmeldingsfrist: mandag 26.august!

NamnFødselsårKlubbSpelar- eller keepergruppeMobiltlf.
17.08: Heimekampar og dommaroppsett HAUSTEN 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 17. Aug 2013

Nedanfor er oversikt på alle heimekampar HAUSTEN 2013 (oppsett dommar kjem snart), og info. til dommar og lagleiar. Vi prøver så langt råd å halde lista oppdatert... Dersom det vert gjort endringar i høve oppsettet i terminlista, vert kampane utheva med raud skrift....I venstremenyen under aldersf. lag, er kvart lag linka opp mot terminlista, så her kan du sjå kampar og resultat.... ESjå over oppsettet og merk deg kor tid du skal dømme. Utstyret til dømming ligg i speakerbua. Dersom du ikkje kan dømme må du sjølv finne erstattar og melde det til Anne-Britt på tlf. 95844684, eller Maj Britt på 99295974 :) Hugs at den du eventuelt byter med MÅ ha dommarkurs.

HAUSTEN 2013: 

Sø. 18.8

5 div

Selje – Tambarskjelvar

11ar

15


M 19.8

J15/16

Selje – Skavøypoll

7 ar

19

Maj Britt

Ti. 20.8

G 13/14

Selje - Florø

9 ar

19

Wilhelm , Kristoffer,Jonas 

To 22.8

J 12

Selje – Hornindal

7 ar

18

Mariell

To 22.8

G 15/16

Selje – Stryn

11 ar

19

Sofie Maj Britt Emilie

Fr 23.8

J 13/14

Selje - Hornindal

7 ar

19

Kristoffer

Ti. 27.8

G10

Selje - Skavøypoll

5ar

18

Martin G.

O. 28.8

J9/10

Selje – Eid

5ar

18

Mariell

To 29.8

G 12

Selje - Sandane

7 ar

18

Johannes

Sø. 1.9

5div.

Selje – Tmfk 2

11ar

13


Ma. 2.9

J15/16

Selje – Stryn

7ar

19

Are

On . 4.9

G 09

Selje – Eid 2

5ar

18

Kristoffer

To . 5.9

J12

Selje – Eid

7ar

18

Mariell

To . 5.9

G15/16

Selje - Skavøypoll

11ar

19

Helge

Fr .6.9

J13/14

Selje - Eid

7ar

19

Kristoffer

Ti .10.9

G13/14

Selje - Breimsbygda

9ar

19

Kristoffer,Are. 

Ti .10.9

G 10

Selje – Tmfk 2

5ar

18

Are

S . 15.9

5 div.

Selje – Eid 2

11 ar

13

Tom Edvinsen

Ma 16.9

J15/16

Selje - Hornindal

7ar

18.30

Maj Britt

To 19.9

G12

Selje- Hyen

7ar

18

Kristoffer

To 19.9

J12

Selje - Breimsbygda

7ar

18

Jonas

Ons 18.9

G15/16

Selje - Jølster flytta frå tors.19.9

11ar

19

Helge

Fr .20.9

J13/14

Selje - Vikane/Loen

7ar

18

Sofie

Lø .21.9

5 div

Selje – Eikefjord

11ar

14


On . 25.9

J 9/10

Selje - Tmfk

5 ar

18

Mariell

Man.30.9

G9 Selje-TMFK (flytta frå onsdag) 5ar 18

Emilie 

Ti . 1.10

G13/14

Selje - Tmfk

9ar

19

Kristoffer +2

Ti . 1 .10

G 10

Selje – Tmfk

5ar

18

Mariell

Ons. 2.10

J13/14

Selje - Eid 2 flytta frå fre. 04.10

7ar 17. 30 Sofie

Ons. 2.10

G12

Selje-Skav.poll  (flytta frå torsdag)

7ar 18.00

Martin

                

To . 3.10

G 15/16

Selje – Stryn

11ar

19

Helge

 Man 21.10

J15/16 Selje-Leirgulen flytta frå 30.09/03.10 7ar

 

Ti 15.10

G13/14

Selje - Tmfk

9ar

19

Are, Emilie og Kristoffer


To 17.10

J 12

Selje – Stryn

7ar

18

Martin G

To . 24.10

G15/16

Selje - Skavøypoll

11ar

19

Helge

Ti .29.10

G13/14

Selje - Loen

9ar

19

Kristoffer+2

 

Telefonliste lagleiar :

G 15/16 Frode Grytting 90976543

G 13/14 Per Jarle Hoddevik 90762928

G 12 Anita O. Hoddevik 99704572

G 10 Vibeke E. Grytting 99634757

G 09 Siri Skårbø 90147823

J 15/16 Sissel Rundereim 41205383

J 13/14 Atle Solheim 99247687

J 12 Margareth Rundereim 90030528

J 9/10 Katrine Hatlenes 47466119
Telefonliste dommarar :

Aut. dommarar :

Maj Britt Aam Hamre 99295974

Wilhelm Nitter-Thorsen 47701609

Helge Hamre 95203093


Rekruttdommarar ( kan dømme 11-ar og 9-ar )


Jonas Beitveit 951 13 661

Kristoffer Aam Hamre 906 58 430

Sofie Hove 940 53 606

Emilie Silden 902 83 953Klubbdommarar :

Andreas Hoddevik 482 25 425

Johannes Osmundsvåg 978 94 907

Madelen Årsheim 478 99 099

Martin Grøttå 978 87 571

Rakel Sætren 480 68 534

Mariell Halsebakk 902 42 845

Are Berstad 417 68 452
15.08: Selje-Tambarskjelvar søndag kl.15.00

Postet av Selje IL - Fotball den 15. Aug 2013

Selje spelar sin fyrste heimekamp i haust når vi på søndag ynskjer Tambarskjelvar velkommen til Selje Idrettspark. Kampstart kl.15.00. Vel møtt!

Dagens kamplotteri:   Miniputt-spelarar vil selje lodd til inntekt for prosjektet "Barn hjelper barn" i Vietnam. Vi oppmodar også spelarar på begge laga å vere med og støtte prosjektet. Trykk på link under og les meir på kretsens heimeside om prosjektet. Fotball gjer livet lysare! Les hele saken
10.08: Bremanger-Selje 0-1

Postet av Selje IL - Fotball den 10. Aug 2013

Selje vann 1-0 borte mot Bremanger fredag kveld, etter 0-0 ved pause. Selje sitt mål vart scora av Jan Kristian Apelseth.Telt

Postet av Selje IL - Fotball den 10. Aug 2013
Klubbhus

Postet av Selje IL - Fotball den 10. Aug 2013
Haldningskontrakter Selje IL 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 10. Aug 2013

Som eit av punkta i Handlingsplanen for FairPlay, utarbeida og innførte Selje IL, Fotball i 2011 haldningskontrakter for lag frå lillegut/lillejente o.e. Haldningskontraktane er no oppdaterte for 2013, du finn den under.

Haldningskontrakt 2013

2013: Terminliste HAUSTsesong G15/16 (11-ar), 2.div. avd 2

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Aug 2013

2013: Terminliste G15/16 HAUSTsesong (11-ar), 2.div. avd.2

G 15/16 2. div avd 2 haust
2013: Terminliste HAUSTsesong G13/14 (9-ar), 1.div. avd 2

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Aug 2013

2013: Terminliste HAUSTsesong G13/14 (9-ar) 1.divisjon avd. 2

G 13/14 9ar 1.div avd 2 haust
31.07/04.08: AVLYST!!!!! Selje-Stryn 2 søndag 04.08 kl.15.00

Postet av Selje IL - Fotball den 31. Jul 2013

KAMPEN ER AVLYST PGA. AT STRYN 2 IKKJE KAN STILLE LAG.

Haustsesongen startar på søndag kl.15.00, då Selje ynskjer Stryn 2 velkommen til 5.div.kamp på Selje Idrettspark. Vel møtt til kamp!  
FairPlay Handlingsplan Selje IL 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Jul 2013

Selje IL har i mange år hatt eit sterkt fokus på FairPlay på alle nivå i klubben. Frå 2011 auka klubben fokuset endå meir, og utarbeida ein handlingsplan. Denne planen vart revidert og vidareført året etter. Selje vart i 2012 kåra til årets FairPlay-klubb i 2012. Klubben held fram det gode arbeidet med FairPlay og har evaluert og revidert handlingsplan for 2013 med nokre nye tiltak. Sjå heile handlingsplanen under.....

 

 

 

Fair Play

Handlingsplan

Selje IL 2013

Innleiing/bakgrunn:

Selje IL har hatt fokus på Fair-Play i mange år. Frå 2011 auka klubben fokuset og bevisstgjeringa rundt Fair-Play endå meir, og utarbeida bl.a. handlingsplan med tiltak. Vi er glade og stolte for at Selje IL vart kåra til årets FairPlay-klubb i Sogn og Fjordane i 2012. Klubben har i mange samanhengar presentert sitt FairPlay-arbeid og har fått mykje merksemd ulike nettsider og media for sitt arbeid. Handlingsplanen for 2013 byggjer på føregåande planer, med nokre justeringar og nye tiltak.

Fair Play handlar om respekt for medspelarar, motspelarar, dommarar og andre aktørar på fotballbana. Det gjeld ikkje berre for spelarar, men alle som er involvert i fotballen, anten det er som trenar eller foreldre på sidelinja eller utanfor bana.

Fokus på Fair Play gjev klubben eit betre verdigrunnlag. Det gjev eit signal til medlemmar, lokalsamfunn og samarbeidspartnarar at klubben ynskjer å stå for positive og inkluderande verdiar. Dette er verdifullt i arbeidet med vidare utvikling av klubben.

Selje IL handlingsplan 2013:

1. Generelt:

Klubben skal ha eit generelt sterkt fokus på Fair Play på alle nivå. Klubben skal ha 0-toleranse for mobbing, rasisme og uønska åtferd. Fair Play skal vere eit berande prinsipp på alle nivå i klubben. Selje IL skal vere ein klubb som blir oppfatta positivt.

2. Fair Play haldningskontraktar:

a) Det skal inngåast Fair Play-kontraktar frå lillegut/lillejente og eldre.

b) Ved evt. brot på kontrakt, vert dette følgd opp av klubb i samråd med trenar/oppmann for laget.

3. Heimekampar/kamparrangement:

a) Kampvert med Fair Play-vest på alle heimekampar, både A-lag og aldersf. lag.

b) Fair Play helsing

c) Lage hyggeleg ramme rundt kampane slik at gjestande lag, dommarar og andre kjenner seg velkomne og får ei god oppleving (mottaking, servering osv.)

d) A-lagskampar: innmarsj der kapteinane på laga ber FairPlay-banner mellom seg.

e) Fair Play-profilering på stadion og v/garderobe.

4. Bortekampar:

a) Følgje klubbens trafikktryggingsplan

b) Lag/spelarar opptrer iht. klubbens Fair Play-kontrakter

5. Inkludering:

Klubben skal legge til rette for at alle som ynskjer å spele fotball får tilbod og kan vere med. Like vilkår for gutar og jenter.

6. Synleggjering/profilering av Fair Play:

a) Fair Play logo på hjørneflagg (både 11-ar og 7-ar bane)

b) Fair Play oppslag/skilt på stadion, FairPlay-banner ved garderober

c) Fair Play flagg på stadion

d) Fair Play logo på drakter

e) Foreldrevettreglar oppslag på stadion

f) Sesonghefte skal innehalde info. om at Selje IL er Fair Play klubb, foreldrevettreglar m.m.

g) Kampprogram A-lag skal innehalde Fair Play logo og info.

h) Fair Play logo på nettside, og info. om Fair Play arbeid i klubben

i) Fokus på/info. om klubbens Fair Play-arbeid på lagleiarmøter, foreldremøter, årsfestar m.m.

j) FairPlay-logo tufta inn i tryggleikssonar på nytt kunstgrasdekke stadion.

7. Fair Play på Seljecup:

a) Foreldrevettreglar delast ut

b) Synleggjering/profilering av Fair Play ved skilt/oppslag, flagg osv. på stadion

c) Fair Play helsing kampar

d) Info. om Fair Play til deltakande lag, kampprogram m.m.

e) FairPlay-konkuranse

8. Fair Play på Selje Tine Fotballskule:

a) Synleggjering/profilering av Fair Play ved skilt/oppslag, flagg osv. på stadion

b) Info. om klubbens Fair Play arbeid

9. MOT:

a) Selje er ein MOT-kommune, og Selje IL samarbeider med MOT.

b) Eit aldersfastlagd lag gjer avtale om å bli MOT-lag i løpet av sesongen

c) Sal av MOT-vatn på Seljecup.

10. Kåring av Fair Play spelar:

a) Årets Fair Play spelar på A-lag

b) Årets Fair Play spelar på kvart aldersfastlagd lag

11. Klubbarrangement:

a) Fair Play-klubbkveldar for aldersf.lag

b) Fair Play-småbarnsklubb

c) Klubbens dag ”UEFA Grassroots Day”
14.07: Liverpool - Manchester United, 3-4

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Jul 2013

Supporterkampen mellom tidlegare Seljespelarar, vart ein thriller. Manchester United leia 3-0, men Liverpool utlkna til 3-3, før seiersmålet vart sett inn nokre minutt før slutt. Masse publikum var møtt fram for å sjå den historiske kampen. Etter kampen var det utdeling av vandrepokal til vinnnarlaget og "gullstøvelen" til kampens profil. Seinare samla spelarar og andre seg til pizza og quiz...... Flott tiltak av "primus motor" Runar Nøstdal, som lovar ny kamp neste sommar.... Bilder: vinnarlaget Manchester United, sjå fleire bilder under....

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.06: Selje-Florø3, 3-1

Postet av Selje IL - Fotball den 27. Jun 2013

Selje vann 3-1 mot Florø 3 i kveld, etter å ha leia 2-1 ved pause. Florø tok leiinga tidleg i 1.omgang, men Selje kom tilbake og sikra sigeren i ein jamnspelt kamp. Joachim Refivk vart dagens Seljespelar med hattrick, etter assist frå Ole Andreas Solheim på alle tre scoringane. Bildet: Andreas Kvernevik debuterte på heimebane i kveld, saman med tremålsscorar Joachim.

Seljetrenar Idar Taklo var fornøgd med tre poeng og ein bra kamp. "Vi tok ein viktig seier i dag, og eg synest vi gjer ein ok kamp. Fine scoringar etter godt spel, og gutane jobba godt i dag. Det var ein jamn kamp, men vi greidde å hale i land sigeren heldigvis. No har vi full pott på heimebane med 4 sigrar og 15-2 i målforskjell i vårsesongen. Men på bortebane lyt vi heve oss til hausten. No har vi like mange poeng som i fjor på same tid, og målet vårt om bli blant dei tre beste kan vere innan rekkevidde".

0-1    17min    Einar A. Alsaker

1-1    25min    Joachim Refvik

2-1    38min    Joachim Refvik

3-1    63min    Joachim Refvik

Dommar: Muhamet Barlla, Eid IL

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Joachim Refvik

Selje: Andreas Kvernevik, Johannes Osmundsvåg, Espen Nøstdal, Kristoffer Hove, Andreas Teigen, Runar T. Aarsheim (Alexander Hove frå 87min), Ole Andreas Solheim, Saron Osmundsvåg, Joachim Refvik, Jon Anders Gulbransen (Aleksander Kvernevik frå 74min), Are Berstad.
27.06: Supporterkamp "Liverpool-Man U." 13.juli

Postet av Selje IL - Fotball den 27. Jun 2013

Laurdag 13.juli kl.15.00 brakar det laust! Då blir det storkamp på Selje Idrettspark, når "gamle Selje-stjerner" møtest til vennskapleg supporterkamp Liverpool-Manchester United. Initiativtakar og kontaktpersonar er Runar (Man U) og Andreas (Liverpool). Visst du ikkje har fått invitasjon/ynskjer å delta, er det berre å ta kontakt visst du oppfyller krava: Har spelt minst 1 kamp for Selje, har ikkje spelt seriefotball i år, og er Liverpool eller Man U.-supportar. Les meir under....                                                                                                                     

 

 

"Primus motor" for arrangementet, Runar seier vidare: "Tanken min er at dette skal bli ein årleg happening, med litt sosialt etterpå. Det blir quiz og pizza etter kampen....".

Runar har reist til sydlegare breiddegrader for å ladde opp til kampen og melder på SMS: "Ellers kan eg nemne at det er meget gode treningsforhold her på Sunny Beach...."
25.06: Selje-Florø 3 på torsdag

Postet av Selje IL - Fotball den 25. Jun 2013

Siste 5.div.kampen før ferien går på torsdag 25.juni kl.19.00. Då ynskjer vi Florø 3 velkommen til kamp på Selje Idrettspark.22.06: Historisk dommartrio frå Selje

Postet av Selje IL - Fotball den 22. Jun 2013

Fredag kveld skreiv våre tre Seljedommarar seg inn i histoiebøkene. Susanne Aarsheim var dommar, Sofie Hove og Emilie Silden var assistentdommarar i 3.div.kampen kvinner Breimsbygda/Sandane-Sogndal. Jentene greidde seg fint i kampen og vi gratulerer med debuten. Fleire nettsider har skrive om jentetrioen frå Selje....

www.haugenfotball.no

www.sffk.no Jentetrio frå Selje!

 

 
22.06: Eikefjord-Selje 4-2

Postet av Selje IL - Fotball den 22. Jun 2013

Eikefjord vann 4-2 mot Selje fredag kveld, etter å ha leia 2-1 ved pause. I følgje rapportane ein bra kamp av Selje, men Eikefjord trakk det lengste strået i oppgjeret og tre poeng.16.06: Ei strålande cuphelg er over!

Postet av Selje IL - Fotball den 16. Jun 2013

Seljecup 2013 vart ein kjempesuksess frå a til å, der alt har "gått på skinner". Strålande ver har sett ein ekstra spiss på cupen, og betre reklame for Selje er vel knapt mogeleg å få. Vi er overvelda av alle lovorda som arrangementet har fått i løpet av helga. Det er vanskeleg å samanlikne frå år til år, men årets Seljecup kjem veldig høgt opp på den lista......Det er igjen berre å takke alle våre fantastiske dugnadsfolk for ein formidabel innsats.  MEIR OM ÅRETS SELJECUP, sjå www.seljecup.no Bildet: frå Risnakken under mini-turneringa søndag ettermiddag.09.06: Selje-Loen 5-0

Postet av Selje IL - Fotball den 9. Jun 2013

Solid 5-0 seier for Selje i dagens kamp mot Loen, etter leiing 2-0 ved pause. Bildet: Fornøgde målscorarar for Selje: Joachim (3), Martin (1), Kennet (1).

1-0    17min    Joachim Refvik

2-0    26min    Kennet Honningsvåg

3-0    65min    Joachim Refvik

4-0    80min    Joachim Refvik

5-0    91min    Martin Grøttå

Selje: Jon Anders Gulbransen, Kristoffer Hove, Espen Nøstdal, Martin Hove, Vegard Elde (Are Berstad frå 52min), Ole Andreas Solheim, Saron Osmundsvåg, Martin Grøttå, Kennet Honningsvåg, Aleksander Kvernevik <(Alexander Hove frå 85min), Joachim Refvik.

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Joachim Refvik

Dommar: Vithusan Puthi, Florø SK

Tilskodartal: 63
08.06: Selje-Loen søndag kl.13.00

Postet av Selje IL - Fotball den 8. Jun 2013

Selje ynskjer Loen velkommen til 5.div.kamp på Selje Idrettspark søndag 9.juni kl.13.00. Vel møtt!05.06: Grusbana er blitt til kunstgrasbane!

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Jun 2013

Etter ein heilt imponerande dugnadsinnsats med 15-20 personar i sving kvar dag også denne veka, vart dei siste rullane med kunstgras lagt ut i kveld. Det som gjenstår no er liming av skøytar, kosting og utlegging av gummi. Så er bana klar til bruk! Når mange løftar i flokk, er det utruleg kva som går an å få til. Hatten av for dei fantastiske dugnadsfolka i Seljebygda! Nokre fleire bilder frå arbeidet siste dagane, sjå under......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03.06: KAMPOPPSETT Seljecup 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Jun 2013

Kampoppsett for Seljecup er no lagt ut på cupens heimeside: www.seljecup.no. Over 140 lag deltek på årets cup! Alt teiknar til å bli ein ny fantastisk fotballfest i Selje! 01.06: Tornado Måløy 2 - Selje 5-4

Postet av Selje IL - Fotball den 1. Jun 2013

TornadoMåløy 2 tok sin fyrste seier i år. Selje tok leiinga 2-0, og laga gjekk til pause på stillinga 2-2. Det ville seg ikkje for Selje i dag, og dermed eit skuffande tap.   29.05: Har starta legging kunstgras!

Postet av Selje IL - Fotball den 30. Mai 2013

I kveld starta ein dugnadsgjeng på 10stk arbeidet med å legge ut det gamle kunstgraset på grusbana. Arbeidet er som forventa tungt og krevande, og vil ta tid. Men det skal gå...... Dugnadane held fram utover heile veka. 

 

 
28.05: Legging kunstgras på grusbana

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Mai 2013

Også mandag og tysdag har gode dugnadsgjengar vore i sving på grusbana med grunnarbeid før legging av kunstgras. Imponerande dugnadsinnsats har det vore i heile anleggsperioden. Onsdag kveld startar utlegginga av det gamle kunstgraset, ein tung og utfordrande jobb.....men vi reknar med at også dette skal gå bra med hjelp av våre dugande folk! 26.05: Selje-Hornindal 5-1

Postet av Selje IL - Fotball den 26. Mai 2013

Solid kamp av heimelaget i dag og fortent seier 5-1 mot Hornindal, etter god 1.omgang og leiing 4-0 ved pause. Meir om kampen, les hele saken...

Seljetrenar Idar Taklo var svært godt fornøgd med gjennomføringa av dagens kamp: "Vi spelte ein fantastisk 1.omgang med mykje flott fotball, og skapte 7 store målsjansar i tillegg til dei 4 måla. Vi lukkast ikkje så godt i 2.omgang, då hadde Hornindal justert seg litt, og vi fekk ikkje til same balltempoet som før pause. Men eg føler vi hadde god kontroll, og gjennomførte ein grei omgang".

"Eg synest heile laget gjorde ein flott kamp i dag, og unggutane våre fortset å utvikle seg. Juryen hadde mange spelarar å velje i når dei skulle kåre dagens Seljespelar. Den andre scoringa til Kenneth var verdt inngangsbilletten åleine. Han såg at keeper stod langt ute og smelte til frå midtstreken, ballen gjekk som eit prosjektil, i boge over keeper og i mål".

"Vi lova i kampprogrammet at vi skulle skape gode øyeblikk og opplevingar utover våren, og det fekk publikum i dag", avsluttar ein nøgd Seljetrenar. 

Kampfakta:

1-0    11min    Are Berstad

2-0    24min    Kenneth Pedersen

3-0    29min    Kenneth Pedersen

4-0    38min    Martin Grøttå

4-1    49min    Sturla Børge Lødøen

5-1    75min    Martin Grøttå

Dommar: Ragnar Åmot, Jølster IL

Tilskodartal: 75

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Kenneth Pedersen

Selje: Erling Åbø, Martin Hove(Magnus Rye frå 75min), Saron Osmundsvåg, Andreas Teigen (Vegard Elde frå 36min), Johannes Osmundsvåg, Joachim Refvik, Ole Andreas Solheim, Martin Grøttå (Silviu Iacob frå 84min), Aleksander Kvernevik (Jonas Beitveit frå 46min), Are Berstad, Kenneth Pedersen
25.05: Ny dag med dugnad på grusbana

Postet av Selje IL - Fotball den 25. Mai 2013

Både fredag kveld og i dag laurdag har ca. 10 mann vore i sving på grusbana med grøfting og legging av kantar rundt bana. Arbeidet går bra framover, så på tysdag/onsdag reknar ein med å kunne starte legging av kunstgraset. Fleire bilder, sjå under...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24.05: Selje-Hornindal søndag kl.13.00

Postet av Selje IL - Fotball den 24. Mai 2013

Selje ynskjer Hornindal velkommen til 5.div.kamp på søndag 26.mai kl.13.00. Begge laga står med 4 poeng etter at tre kampar er spelt. Heia Selje! Bildet:frå innmarsj på kampen i fjor, då Selje vann 2-0 mot Hornindal.

 
23.05: Arbeidet med grusbane til kunstgras har starta!

Postet av Selje IL - Fotball den 23. Mai 2013

Arbeidet med å førebu legging av kunstgras på grusbana ved skulen er i full gang. Bana har den siste veka blitt avretta, målt opp og klargjort for oppstart. I kveld har ein god dugnadsgjeng starta arbeidet med å grave grøfter rundt bana, der det så skal monterast kantavslutning som kunstgraset skal leggast mot. Dugnadsarbeidet held fram i morgon og dei neste dagane. Her kjem vi til å trenge mange dugnadsfolk framover.......16.05: Stor påmelding til årets Seljecup 14.-16.juni

Postet av Selje IL - Fotball den 16. Mai 2013

Det har vore svært god påmelding til årets Seljecup. Antal lag aukar frå i fjor til over 140 lag, og vi har pr. no nokre lag på venteliste. Det er også gledeleg at vi har like god påmelding i dei ulike jenteklassene som i gutteklassane. Vi ser fram til ein ny fantastisk fotballfest....12.05: Tambarskjelvar-Selje 2-2

Postet av Selje IL - Fotball den 12. Mai 2013

Det vart 2-2 og poengdeling mellom Tambarskjelvar og Selje i dag. Stillinga ved pause var 1-1. Selje var i leiing to gonger i kampen, etter scoringar av Are Berstad (22min) og Joachim Refvik (58min).   05.05: Flott gåve!

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Mai 2013

Nytt: Innbyttarskur med namn på laga, sjå bildet! Selje IL takkar Geir Johnny og Miriam for å ha laga til, og gitt den flotte gåva til den nye kunstgrasbana. Nærbilde sjå under.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05.05: Selje-Bremanger 2-0

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Mai 2013

Selje vann 2-0 mot Bremanger, etter scoringar av Joachim Refvik og Are Berstad i 1.omgang. Selje dominerte før pause, medan Bremanger var best i 2.omgang. Kjekt med heimekamp, og i kiosken vart det selt fotballmuffins, sjå under.....  

1-0    18min     Joachim Refvik

2-0    44min    Are Berstad

Seljetrenar Idar Taklo var nøgd med tre poeng og 1.omgang. "Fyrste omgangen er vi veldig godt fornøgde med, sjølv om det var litt unøyaktigheit i pasningane. Andre omgang er vi ikkje fornøgde med. Bremanger spelte oss lave og vi skapte lite. Vi merkar at vi ikkje er samkøyrde enno, men vi rodde heldigvis iland sigeren og heldt nullen bakover".

Seljes lag:  Erling Åbø, Andreas Teigen, Espen Nøstdal, Martin Hove, Saron Osmundsvåg, Ole Andreas Solheim, Kennet Honningsvåg, Are Berstad, Martin Grøttå (Johannes Osmundsvåg frå 77min), Kenneth Pedersen (Aleksander Kvernevik frå 85min), Joachim Refvik.

Dommar: Rune Haugland, Haugen IL

Dagens Seljespelar (kåra av jury): Ole Andreas Solheim

 

Nytt i kiosken 2013:

 

 

 

 

 

 

 

Nybaka og velsmakande fotballmuffins vart selt i kiosken (som Anne-Britt har laga) 
04.05: 5.div: Selje-Bremanger søndag kl.13.00

Postet av Selje IL - Fotball den 4. Mai 2013

Selje ynskjer Bremanger velkommen til årets fyrste heimekamp. Kampstart søndag kl.13.00.   Heimekampar 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Mai 2013

28.04: Heimekampar og dommaroppsett VÅREN 2013

Nedanfor er oversikt på alle heimekampar VÅREN 2013 med oppsett dommar, og info. til dommar og lagleiar. Vi prøver så langt råd å halde lista oppdatert... Dersom det vert gjort endringar i høve oppsettet i terminlista, vert kampane utheva med raud skrift....I venstremenyen under aldersf. lag, er kvart lag linka opp mot terminlista, så her kan du sjå kampar og resultat....

HEIMEKAMPAR VÅREN 2013

 

Dato

Klasse

Lag

Type

Klokke

Dommar

Tir.  16.4

G13/14

Selje - Tmfk 2 (på Stadl.)

9 ar

19

Susanne Aarsheim

Tys.30.04

G 9

Selje - Skavøypoll 1

5 ar

18

Kristoffer Aam Hamre

Tor. 02.5

G 12

Selje - Eid 1

7 ar

18

Mariell Halsebakk

Tor. 02.5

J 12

Selje- Hornindal

7 ar

18

Emilie Silden

Tor. 02.5

G15/16

Selje - Stryn

11ar

19

Rolf Lefdal

Fre.  03.5

J 13/14

Selje - Stryn 2

7 ar

19

Sofie Hove

Søn. 05.5

5 div.

Selje - Bremanger

11ar

13

Rune Haugland

Man. 06.5

J15/16

Selje- Svelgen

7 ar

18.30

Susanne Aarsheim

Tir.  07.5

G13/14

Selje - Stryn

9ar

19

Sofie Hove

Tir   14.5

J 13/14

Selje - Tmfk

7 ar

19

Martin Grøttå

Tir   14.5

G10

Selje - Bremanger

5ar

18

Are Berstad

Ons. 15.5

G15/16

Selje - Eid 1

11ar

19

Rune Haugland

Tor. 16.5

J 12

Selje - Breimsbygda

7 ar

18

Emilie Silden

Man. 20.5

J 15/16

Selje - Eid

7ar

19

Sofie Hove

Ons. 22.5

G 09

Selje- Haugen

5ar

18

 

Tor. 23.5

G12

Selje - Tmfk 1

7ar

18

Emilie Silden

Tor. 23.5

G15/16

Selje - Florø

11ar

19

Rune Haugland

Fre.  24.5

J13/14

Selje - Breimsbygda

7ar

19

Johannes Osmundsvåg

Søn. 26.5

5 div.

Selje - Hornindal

11ar

13

Ragnar Åmot

Tir.  28.5

G13/14

Selje - Loen

9ar

19

Sofie Hove

Ons. 29.5

J9/10

Selje - Stadlandet

5ar

18

Rakel Sætren

Tor. 30.5

G12

Selje - Tmfk 2

7ar

18

Martin Grøttå

Man. 03.6

J15/16

Selje - Svelgen

7ar

19

Susanne Aarsheim

Tir.  04.6

G13/14

Selje - Hornindal

9ar

19

Susanne Aarsheim

Tor. 06.6

J12

Selje - Stryn 1

7ar

18

Are Berstad

Fre.  07.6

J13/14

Selje - Stryn 1

7ar

19

Kristoffer Aam Hamre

Søn. 09.6

5 div.

Selje - Loen

11ar

13

Vithusan Puthi

Tir.  11.6

G 10

Selje - Stadlandet

5ar

18

 

Ons. 12.6

G15/16

Selje - Tmfk 1

11 ar

19

Ronny Stian Hopland

Tor. 13.6

G12

Selje - Bremanger

7ar

18

 

Man. 17.6

J15/16

Selje - Loen/Vikane

7 ar

19

Sofie Hove

Tir.  18.6

G13/14

Selje - Eid 1

9 ar

19

Susanne Aarsheim

Tor. 20.6

J12

Selje - Sandane

7 ar

18

Sondre Åhjem

Tor. 27.6

5 div.

Selje - Florø 3

11ar

19

Muhamet BarllaTIL LAGLEIARANE :

Ber om at alle sjekkar om oppsettet stemmer. Hugs og ta kontakt med dommar i GOD TID før kampen ( 48 timar før kamp er ein god regel) . Kampane som er i raudt, må flyttast litt slik at de vert ferdige i tide til 11-ar kampen. Hugs kampvert vest og fair play flagga.

TIL DOMMARANE :

Sjå over oppsettet og merk deg kor tid du skal dømme. Utstyret til dømming ligg i speakerbua. Dersom du ikkje kan dømme må du sjølv finne erstattar og melde det til Anne-Britt på tlf. 95844684. Hugs at den du eventuelt byter med MÅ ha dommarkurs .

Telefonliste lagleiar :

G 15/16     Frode Grytting 90976543

G 13/14     Per Jarle Hoddevik 90762928

G 12         Anita O. Hoddevik 99704572

G 10        Vibeke E. Grytting 99634757 

G 09        Siri Skårbø 90147823

J 15/16     Sissel Rundereim 41205383

J 13/14     Atle Solheim 99247687

J 12         Margareth Rundereim 90030528

J 9/10     Katrine Hatlenes 47466119Telefonliste dommarar :

Rekruttdommarar ( kan dømme 11-ar og 9-ar )

Susanne Aarsheim 97981020

Jonas Beitveit 96113661

Kristoffer Aam Hamre 90658430

Sofie Hove 94053606


Klubbdommarar :

Andreas Hoddevik 48225425

Johannes Osmundsvåg 95451003

Sondre Åhjem 

Emilie Silden 90283953 

Madelen Årsheim 47899099

Martin Grøttå 97887571 

Rakel Sætren 48068534

Mariell Halsebakk 90242845

Are Berstad
30.04: Oliver scora fyrste målet på nyebana!

Postet av Selje IL - Fotball den 30. Apr 2013

Seriestart for G9 i kveld på den nye flotte kunstgrasbana, då Selje møtte Skavøypoll 1. Flott kamp av begge laga med mange mål. Oliver Kupen Skårbø scora det fyrste Seljemålet på nyebana i seriekamp! Sjå bilde av begge laga etter kampen under....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selje og Skavøypoll etter fyrste seriekamp G9 på ny bane.
29.04: SFFK: Terminliste-boka på nett!

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Apr 2013

Fotballkretsen si terminlistebok er historie! Frå 2013 er den på nett, men innhaldet er framleis like viktig å gjere seg kjent med. Trykk på linken under og sjå kretsen si HANDBOK 2013... http://www.fotball.no/Kretser/sogn_og_fjordane/Terminlistebok-2013/28.04: Stryn2 - Selje 3-0

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Apr 2013

Stryn2 vann 3-0 mot Selje i seriepremieren. Bra 1.omgang av Selje som likevel låg under 1-0 til pause. Derimot svak 2.omgang og Stryn vann fortent....   

Seljetrenar Idar Taklo seier at Selje spelte ein god 1.omgang. Då var det tidvis bra spel og vi skapte fleire sjansar. Difor var det flatterande at vi låg under med eit mål til pause. 2.omgangen derimot var svak frå vår side. Stryn scora to mål til og vinn fortent.

Seljes lag: Erling Åbø, Martin Hove, Kristoffer Hove, Andreas Teigen, Jon Anders Gulbransen (Jonas Beitveit), Are Berstad (Magnus Rye), Runar T. Aarsheim (Johannes Osmundsvåg), Martin Grøttå, Ole Andreas Solheim, Joachim Refvik.
Terminliste 2013 G10 (5-ar)

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Apr 2013

Terminliste 2013 G10 (5-ar)

G 10 avdeling 7
Terminliste 2013 G9 (5-ar)

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Apr 2013

Terminliste 2013 G9 (5-ar)

G 09 avdeling 5
Terminliste 2013 J 9/10 (5-ar)

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Apr 2013

Terminliste 2013 J9/10 (5-ar)

J 9/10 avdeling 6
Heimekampar og dommaroppsett VÅREN 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Apr 2013

Nedanfor er oversikt på alle heimekampar VÅREN 2013 med oppsett dommar, og info. til dommar og lagleiar. Vi prøver så langt råd å halde lista oppdatert... Dersom det vert gjort endringar i høve oppsettet i terminlista, vert kampane utheva med raud skrift....I venstremenyen under aldersf. lag, er kvart lag linka opp mot terminlista, så her kan du sjå kampar og resultat....

HEIMEKAMPAR VÅREN 2013

 

Dato

Klasse

Lag

Type

Klokke

Dommar

Tir.  16.4

G13/14

Selje - Tmfk 2 (på Stadl.)

9 ar

19

Susanne Aarsheim

Tys. 30.04

G 9

Selje - Skavøypoll 1

5 ar

18

Kristoffer Aam Hamre

Tor. 02.5

G 12

Selje - Eid 1

7 ar

18

Rakel Sætren

Tor. 02.5

G15/16

Selje - Stryn

11ar

19

Rolf Lefdal

Fre.  03.5

J 13/14

Selje - Stryn 2

7 ar

19

Sofie Hove

Søn. 05.5

5 div.

Selje - Bremanger

11ar

13

Rune Haugland

Man. 06.5

J15/16

Selje- Svelgen

7 ar

18.30

Sofie Hove

Tir.  07.5

G13/14

Selje - Stryn

9ar

19

Susanne Aarsheim

Tir   14.5

J 13/14

Selje - Tmfk

7 ar

19

Martin Grøttå

Tir   14.5

G10

Selje - Bremanger

5ar

17

Are Berstad

Ons. 15.5

G15/16

Selje - Eid 1

11ar

19

Rune Haugland

Tor. 16.5

J 12

Selje - Breimsbygda

7 ar

18

Kristoffer Aam Hamre

Tys. 21.5 G12 Selje - TMFK 1 (flytta frå tors. 23.05) 7ar 17.50 Kristoffer Aam Hamre

Tys. 21.5

J 15/16

Selje - Eid (flytta frå man.20.05)

7ar

19

Sofie Hove

Ons. 22.5

G 09

Selje- Haugen

5ar

18

 Are Berstad

Tor. 23.5 J12

Selje-Hornindal (flytta frå 02.05)

7ar 18 Mariell Halsebakk 

 

 

 

 

 

 

Tor. 23.5

G15/16

Selje - Florø

11ar

19

Rune Haugland

Fre.  24.5

J13/14

Selje - Breimsbygda

7ar

19

Kristoffer Aam Hamre

Søn. 26.5

5 div.

Selje - Hornindal

11ar

13

Ragnar Åmot

Tir.28.5 G12 Selje - TMFK 2 (flytta frå tors. 30.05) 7ar 17.45 Martin Grøttå

Tir.  28.5

G13/14

Selje - Loen

9ar

19

Sofie Hove+ Susanne og Emilie

Ons. 29.5

J9/10

Selje - Stadlandet

5ar

18

Rakel Sætren

 

 

 

 

 

 

 

 

Tir.  04.6

G13/14

Selje - Hornindal

9ar

19

Are + Jonas og Kristoffer

Tor. 06.6

J12

Selje - Stryn 1

7ar

18

Are Berstad

Fre.  07.6

J13/14

Selje - Stryn 1

7ar

19

Kristoffer Aam Hamre

Lør 8.6 G15/16 Selje - TMFK 1 (flytta frå ons. 12.06) 11ar 14 Ronny Stian Hopland

Søn. 09.6

5 div.

Selje - Loen

11ar

13

Vithusan Puthi

Tir.  11.6

G 10

Selje - Stadlandet

5ar

18

 Sofie 


 

 

Tor. 13.6

G12

Selje - Bremanger

7ar

18

Jon Anders

Man. 17.6

J15/16

Selje - Loen/Vikane

7 ar

19

Emilie Silden

Tir.  18.6

G13/14

Selje - Eid 1

9 ar

19

Susanne Aarsheim, Emilie og Sofie

Tir 18.6

J12

Selje - Sandane (flytta frå tors. 20.06) 

7 ar

17.30

Mariell

Tor 20.6

J15/16 Selje - Tornado Måløy (flytta frå man. 3/6) 7 ar 19 Susanne Aarsheim, 

Tor. 27.6

5 div.

Selje - Florø 3

11ar

19

Muhamet BarllaTIL LAGLEIARANE :

Ber om at alle sjekkar om oppsettet stemmer. Hugs og ta kontakt med dommar i GOD TID før kampen ( 48 timar før kamp er ein god regel) . Kampane som er i raudt, må flyttast litt slik at de vert ferdige i tide til 11-ar kampen. Hugs kampvert vest og fair play flagga.

TIL DOMMARANE :

Sjå over oppsettet og merk deg kor tid du skal dømme. Utstyret til dømming ligg i speakerbua. Dersom du ikkje kan dømme må du sjølv finne erstattar og melde det til Anne-Britt på tlf. 95844684. Hugs at den du eventuelt byter med MÅ ha dommarkurs .

Telefonliste lagleiar :

G 15/16     Frode Grytting 90976543

G 13/14     Per Jarle Hoddevik 90762928

G 12         Anita O. Hoddevik 99704572

G 10        Vibeke E. Grytting 99634757 

G 09        Siri Skårbø 90147823

J 15/16     Sissel Rundereim 41205383

J 13/14     Atle Solheim 99247687

J 12         Margareth Rundereim 90030528

J 9/10     Katrine Hatlenes 47466119Telefonliste dommarar :

Rekruttdommarar ( kan dømme 11-ar og 9-ar )

Susanne Aarsheim 979 81 020

Jonas Beitveit 961 13 661

Kristoffer Aam Hamre 906 58 430

Sofie Hove 940 53 606

Emilie Silden 902 83 953


Klubbdommarar :

Andreas Hoddevik 482 25 425

Johannes Osmundsvåg 978 94 907

Sondre Åhjem

Madelen Årsheim 478 99 099

Martin Grøttå 978 87 571

Rakel Sætren 480 68 534

Mariell Halsebakk 902 42 845

Are Berstad 417 68 452
22.04: Kjøp gåvebrev/andelar og støtt kunstgrasprosjektet!

Postet av Selje IL - Fotball den 22. Apr 2013

Den nye kunstgrasbana er blitt heilt fantastisk! Vi rettar igjen ei stor takk til alle våre dugnadsfolk som har vore med i arbeidet med rehabiliteringa. Størstedelen av finansieringa av anlegget er lån. Selje IL vil følgjeleg få store utgifter dei næraste åra. Selje IL tillet seg med dette å spørje private og sponsorar om støtte til prosjektet ved å kjøpe gåvebrev/andelar.

For info. trykk her eller les hele saken.

 21.04: Kunstgrasbana ferdig!

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Apr 2013

Etter dugnadsjobbing heile laurdagsnatta og utover føremiddagen var den nye kunstgrasbana klar! Grøn og innbydande ligg bana, klar til å ta i mot barn/unge og vaksne. Det er berre å gratulere kvarandre med det flotte anlegget, og takke alle som har vore med og hjelpt til...."Vi er Selje!"  20.04: FairPlay-stadion Selje!

Postet av Selje IL - Fotball den 20. Apr 2013

FairPlay-logoen på kunstgrasbana vår! Då FairPlay-logoen var ferdig montert klokka ni i kveld var kunstgrasbana ferdig. Logoen er spesialbestilt gjennom Sport Surface og produsert i Nederland. Seint i ettermiddag starta også arbeidet med å legge ut sand, før det seinare skal leggast i gummi. Arbeidet kjem til å halde på i flomlyset utover kvelden og natta, så lenge våre fantastiske dugnadsfolk orkar....... 
19.04: Det er vårgrønt i Selje!

Postet av Selje IL - Fotball den 19. Apr 2013

Tredje dag sidan montering av nytt kunstgras starta har også gått veldig bra. Utpå dagen betra veret seg slik som vi håpa på og arbeidet er i rute. Det er berre å bøye seg i støvet for den fantastiske dugnadsinnsatsen som har vore sidan rehabiliteringa av bana starta. Arbeidet har pågått sidan kl.8.00 i dag tidleg, og i kveld vert det arbeida i flomlys framimot midnatt. I morgon ettermiddag håpar vi å vere komt så langt at sand blir lagt ut. Dersom opphaldsveret varer ved, kan bana vere ferdig i løpet av søndag. Aldri før har det blitt så fort vårgrønt i Selje!
18.04: Grøn bane/kunstgraset snart ferdig utlagt.....

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Apr 2013

Full rulle på bana også i dag med masse dugnadsfolk i sving, under kyndig leiing av ansvarleg for monteringa frå leverandøren Sport Surface. I kveld er heile paden ferdig utlagt og bana er dekka av kunstgras bortsett frå kantane. I morgon håpar ein på opphaldsver så liming og montering vidare kan gå som planlagt. Dette blir flott!
17.04: Legging av nytt kunstgras har starta

Postet av Selje IL - Fotball den 17. Apr 2013

I dag tidleg starta arbeidet med å legge det nye kunstgrasdekket. Trass ufyseleg regnver fyrste del av dagen, er arbeidet komt bra i gong. Det er berre å håpe på bra ver dei neste dagane, så arbeidet går framover som planlagt......
Resultat fjelltrim

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Apr 2013

RESULTAT FJELLTRIMMEN SELJE IL 2012

FJELLTRIMMEN 2012


Trekning av 1 GAVEKORT

BYGGER`N SELJE KR 500,-

mellom dei med 10 beste poengsummane og alle dei som har vore 3 gonger innom alle trimpostane i 2012.

 

 1. RUNDEREIM, KÅRE 911
 2. WOLD, OLAUG 655
 3. LISTOU, ANDERS 559
 4. ÅRVIK, SØLVI 391
 5. INGEBRIGTSEN, MAY-RANDI 353
 6. BERSTAD, BENTE K. 262
 7. HOVE,OLA 262
 8. TOBIAS, JENS 248
 9. PETERSEN, HEIDI 222
 10. RUNDEREIM, SYNNØVE G. 211

Vinnar: OLA HOVE

 

FJELLTRIMMEN 2012

Trekning av 1 GAVEKORT

COOP PRIX SELJE KR 500,-

Mellom alle som i 2012 har skrive seg inn på alle 16 fjellpostane innan 27.10.12.

 1. AARSHEIM, MADELEN K.
 2. AARSHEIM, SVEIN-KÅRE
 3. AUSTRING, JAN
 4. AUSTRING, MONA
 5. BAKKE,INGE
 6. BARMEN, JETMUND
 7. BARMEN, SVEIN
 8. BERGE,KRISTINA
 9. BERSTAD, BENTE K.
 10. BERSTAD, HÅKON
 11. BERSTAD,ÅSE-BIRGITTE
 12. BØSTRAND,ASBJØRN
 13. ERVIK,HILDEGUNN
 14. ERVIK,LINNEA
 15. FLØLO, BIRGITTE S.
 16. FLØLO, KJELL-MAGNAR
 17. HAMMERSVIK, HALVOR
 18. HAMMERSVIK,JAN
 19. HAMRE,HELGE
 20. HAMRE,MARIUS AAM
 21. HANSEN,SVEINUNG
 22. HATLELID,STEINAR
 23. HATLENES,EVY-ANN
 24. HAUGLAND, EMMA WOLD
 25. HAUGLAND, KNUT
 26. HAUGLAND, NORA WOLD
 27. HJELLE, ODDRUN
 28. HJELLE, SIGBJØRN
 29. HJERTENES,ARNE
 30. HOLE, ÅSE ELIN
 31. HONNINGSVÅG, HILDE
 32. HOPLAND,TURID
 33. HOVDEN, VIGDIS M.
 34. HOVE,OLA
 35. INGEBRIGTSEN, MAY-RANDI
 36. KVERNEVIK, YVONNE
 37. LESTO, JOHANNE M M
 38. LESTO, LEIF
 39. LESTO,OLAV
 40. LESTO,TURID
 41. LIEN, THERESE
 42. LIEN, WANJA KRISTIN
 43. LISTOU, ANDERS
 44. MIDTGAARD,ANN-KRISTIN
 45. MIDTGAARD,ERIK
 46. MIDTGAARD,OLAV
 47. NERLAND,MERETE
 48. NORDPOLL,KARIN
 49. NØSTDAL,ATLE
 50. PEDERSEN,ÅSE
 51. PETERSEN,HEIDI
 52. RUNDEREIM, HELENE
 53. RUNDEREIM, KÅRE
 54. RUNDEREIM, SISSEL
 55. RUNDEREIM,SYNNØVE G.
 56. RUNDERHEIM,ANNE HEMBRE
 57. RØYSET,RANDI M.
 58. RØYSET,TORGEIR
 59. SALT,LEIDULF
 60. SELJEN, ARNE
 61. SELJEN, ÅSHILD
 62. SKORGE, EVELYN
 63. SKÅRBØ,MAGNE
 64. SOLHEIM, KAI-SINDRE
 65. STARHEIMSÆTER,INGER
 66. SÆTREN,VIVIAN N.
 67. TOBIAS,JENS
 68. TVEIT, SOLVEIG W.
 69. VENØY, JAN PETTER
 70. VENØY,KJELLAUG H.
 71. WOLD, OLAUG
 72. ØDEGAARD,KJETIL
 73. AALAND,STEVEN
 74. ÅHEIM, ARVE
 75. ÅHJEM, LIVE
 76. ÅHJEM, SYNNØVE
 77. ÅRVIK, PER KNUT
 78. ÅRVIK, SØLVI

Vinnar: STEINAR HATLELID

 

FJELLTRIMMEN 2012

Trekning av 1 GAVEKORT BUNNPRIS KR 300,-

Mellom alle født etter 1/1-97 som har gått på minst 10 ulike fjellpostar.

1. BERGE,KRISTINA alle postane

2. ERVIK,LINNEA ” ”

3. HAMRE,MARIUS AAM ” ”

4. HAUGLAND,EMMA WOLD " "

5. HAUGLAND,NORA WOLD " "

6. RUNDEREIM, HELENE ” ”

7. RØYSET,TORGEIR P. ” ”

8. HOVDEN,JULIE 12 postar

Vinnar: KRISTINA BERGE

 

FJELLTRIMMEN 2012

Trekning av 1 PREMIE VERDI kr 250,- SALONG VI-2 frisørsalong

Mellom dei 10 med flest besøk eller som har vore minst 6 gonger innom posten Kvernhusdalen. Vilkår født etter 1/1-97.

1. HOVE,SARA 5

2. HAUGLAND,EMMA WOLD 4

3. HJERTENES,RICHARD 4

4. HODDEVIK,HENRIK 4

5. KRAKEREID,ELISE 4

6. LISTOU,JOSEFINE H. 4

7. AARSETH,LARS-PETTER 3

8. GRYTTING,NICHOLAS 3

9. LISTOU,MATHILDE H. 3

10. NØSTDAL,MARTINE 3

11. OSMUNDSVÅG,MIKAL 3

12. REFVIK,MAREN 3

13. SKÅR,MATHIAS 3

14. SÆTREN,ROBERT 3

15. SØRENSEN,ANN-MARI 3

16. THUNEM,AGNES P. 3

Vinnar: MATHILDE H. LISTOU

 

FJELLTRIMMEN 2012

Trekning av 1 GAVEKORT SELJE HOTEL AS KR 500,-

Mellom dei som har gått på minst 6 ulike postar i påska ( frå palmelørdag 31. mars til 2. påskedag 9. april 2012 ).

1. BERSTAD,BENTE K. 6

2. HONNINGSVÅG,HILDE 6

3. RUNDEREIM,KÅRE 6

4. ÅHEIM,ARVE 6

Vinnar: HILDE HONNINGSVÅG

 

FJELLTRIMMEN 2012

Trekning av PREMIE ( Ryggsekk )

Mellom dei 10 med flest besøk på årets fjelltopp BERSTADHORNET.

 1. WOLD,OLAUG 22
 2. TOBIAS,JENS 20
 3. RUNDEREIM, KÅRE 15
 4. RUNDEREIM,SYNNØVE G. 11
 5. ÅRVIK,SØLVI 10
 6. LESTO,TURID 9
 7. AUSTRING,TORMOD 7
 8. AUSTRING,MONA 6
 9. LISTOU, ANDERS 5
 10. BARMEN,JETMUND 4
 11. BERSTAD,HÅKON 4
 12. ELDE,ANFINN 4
 13. FLØLO,KJELL-MAGNAR 4
 14. HOLE,ÅSE ELIN 4
 15. INGEBRIGTSEN,MAY-RANDI 4
 16. KOSTØL,MARIT 4

Vinnar: OLAUG WOLD

 

FJELLTRIMMEN 2012

Trekning av premie ( Ryggsekk )

mellom dei med mest besøk på ÅRETS SAGA –post NAUSANE

1. RUNDEREIM, KÅRE 27

2. PETERSEN, HEIDI 23

3. INGEBRIGTSEN, MAY-RANDI 20

4. SELJEN,ÅSHILD 17

5. LISTOU,ANDERS 13

6. BARMEN, SVEIN 13

7. BARMEN, MAGNY 12

8. ÅRVIK,SØLVI 11

9. ELDE,ANFINN 9

10. RUNDEREIM, SYNNØVE G. 9

Vinnar: KÅRE RUNDEREIM

 

FJELLTRIMMEN 2012

Trekning av PREMIE

1 Gåvekort frå SELJE SPORT OG FRITID v/ Jan Petter Venøy

Mellom dei 10 trimfamilier som har høgast poengsum samla i 2011.

1. Rundereim, Helene/ Honningsvåg, Hilde/ Rundereim, Kåre 1.107

2. Haugland,Oda/ Nora/ Emma/ Knut/ Olaug Wold 1.033

3. Årvik, Sølvi/ Årvik, Per Knut 599

4. Berstad, Are, Åse Birgitte//Berstad, Bente K./ Berstad, Håkon 523

5. Åheim,Arve/ Åhjem,Live/ Åhjem,Synnøve/ Stender, Marianne 408

6. Hove, Sara/ Hove,Sofie, Refvik,Nina/ Hove,Ola 359

7. Flølo, Birgitte S./ Skorge, Evelyn/ Flølo, Kjell-Magnar 358

8. Seljen,Birgitte/ Seljen, Lise-Marie/ Seljen, Åshild/ Seljen, Arne 319

9. Austring, Aurora/ Mona/ Jan 302

10. Røyset,Sigrun E./ Torgeir P./Tone H/Randi M/ Per S. 272

Vinnar: Hove, Sara/ Hove,Sofie, Refvik,Nina/ Hove,Ola

 

FJELLTRIMMEN 2012

TRIMDAG FOR SELJE

LØRDAG 1. mai 2012

Trekning av premie ( Gavekort Pryd & Mote kr 300 ) mellom dei som har skrive seg inn på ein av trimpostane denne dagen.

 1. BRATTLI,VERONIKA
 2. GRYTTING,FRODE
 3. GRYTTING,PER MARTIN
 4. HAMMERSVIK,JAN
 5. HATLENES,RITA H.
 6. HAUGLAND,NORA W.
 7. HIMLE,JOHN E.B.
 8. HJERTENES,ARNE
 9. HONNINGSVÅG, HILDE
 10. HOVDEN,JULIE
 11. HOVDEN,TERJE
 12. HOVDEN,UNNI E.
 13. HOVDEN,VIGDIS M.
 14. INGEBRIGTSEN,MAY-RANDI
 15. LESTO,TURID
 16. LIEN,THERESE
 17. LISTOU, ANDERS
 18. NORDPOLL,KARIN
 19. OTNES,MAGNUS
 20. RUNDEREIM, KÅRE
 21. SANDE,REIDAR
 22. SMENES,BASTIAN
 23. SMENES,FELIX
 24. SMENES,JAN VIDAR
 25. STAVE,LIV
 26. SUNDE,TORE
 27. WOLD,OLAUG
 28. ÅBØ,ERLING J.
 29. ÅBØ,JOHANNE
 30. ÅBØ,KASPER
 31. ÅRVIK,SØLVI

Vinnar: OLAUG WOLD

 

VINTERTRIMMEN 20101 2012.

mellom dei som har skrive seg inn i vinterbøkene.

Vintertrimpost: TUA

PREMIE ( Termos ) til: JETMUND BARMEN

 

Trimpostane:

A: Klipet 1 p. G: Ryggjajorda 2 p. M: Berstadhornet 6 p.

B: Kvernhusdalen 3 p. H: Liberra 8 p. N: Tua 2 p.

C: Orren 2 p. I: Geitahornet 7 p. O: Løypinga 6 p.

D: Tarvaldseggja 6 p. J: Høgeggja 6 p. P: Kvamefjellet 12 p.

E: Bergshornet 2 p. K: Eidshornet 3 p.

F: Nausane 4 p. L: Steineggja 5 p.

 

Fjelltrim og trimpostar

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Apr 2013

FJELLTRIMMEN 2013

16 TRIMPOSTAR,sjå nederst 

 

FJELLTRIMMEN 2013

MELDING FRÅ SELJE I.L. - MOSJONSGRUPPA

 

FJELLTRIMMEN 2013

1123 personar deltok i fjor!

År

Personar

Turar

Poeng

Tall postar

På alle postane

1994

593

2601

8

13

1995

625

3670

10

25

1996

714

3807

14214

13

22

1997

707

3989

15428

15

29

1998

1071

6739

26321

16

79

1999

1102

6754

25366

16

81

2000

957

6359

25722

16

93

2001

913

6549

26134

16

85

2002

1166

10291

41522

16

140

2003

1237

9644

39454

16

114

2004

1115

7947

31509

16

105

2005

1152

7528

29352

16

93

2006

1019

7365

28220

16

99

2007

1105

7205

26267

16

76

2008

1122

7796

29198

16

85

2009

1258

7916

28865

16

77

2010

1157

6511

23921

16

81

2011

1102

6296

23732

16

75

2012

1123

6068

22780

16

88

Mosjonsgruppa arbeider med å forbetre tilbodet , men tal postar blir ikkje endra i 2013.

Postane/ bøkene blir lagt ut lørdag 10. mars 2013 og ligg ute til 26. oktober 2013.

Bøkene for vintertrimmen blir samtidig henta inn 10. mars 2013.

Når sesongen er over blir triminnsatsen til kvar enkelt mosjonist rekna ut i poeng .

Plakett/skjold

Til dei som har vore minst 1 gong på alle 16 postane. Mosjonsgruppa kan få laga ein plakett i tre til dei som skriv seg inn på alle postane og "nye" som fullfører alle 16 postane i 2013 kan kjøpe plakett til kostpris kr 150,-. Dei 292 som har plakett frå før og har gått alle postane i år kan for kr 20,- få årstalmerke "2013" hos Sølvi Årvik til å lime på.

Premiering

* Trekning av 1 GAVEKORT COOP PRIX SELJE kr. 500,- mellom alle som i 2013 innan 26.10.13 har skrive seg inn på alle 16 fjellpostane .

* Trekning av 1 GAVEKORT BYGGER`N SELJE kr. 500,- mellom dei med 10 beste poengsummane og alle dei som har vore 3 gonger innom alle trimpostane i 2013.

* Trekning av 1 GAVEKORT BUNNPRIS kr. 300,- mellom alle født etter 1/1-98 som har gått på minst 10 ulike fjellpostar.

* Trekning av 1 PREMIE SALONG VI-2 verdi kr. 300,- mellom dei 10 med flest besøk eller som har vore minst 6 gonger innom posten Kvernhusdalen. Vilkår: Født etter 1/1-98.

* Trekning av 1 GAVEKORT SELJE HOTEL AS kr.500,- mellom dei som har gått på minst 6 ulike postar i påska (frå palmelørdag 23.03 til 2.påskedag 01.04).

* Trekning av PREMIE mellom dei med minst 10 besøk på posten NAUSANE

* Trekning av premie(ryggsekk) mellom dei 10 med flest besøk eller

minst 10 besøk på årets fjelltopp TARVALDSEGGJA.

* Trekning av 1 GAVEKORT frå SELJE SPORT OG FRITID v/ Jan

Petter Venøy, verdi kr.300,- mellom dei 10 trimfamilier som har

høgast poengsum samla.

* Trekning av premie: trimdag for Selje 1. mai 2013.

* Trekning av premie: vintertrim2012/ 2013.

* Årets fjelltrimmar:personen med beste poengsum samla . Upremiert.

* Årets trimfamilie:familien med beste poengsum samla . Upremiert.

* TARVALDSEGGJA Årets fjelltopp, trekning blant dei 10 beste eller minst 10 besøk.

* KVERNHUSDALEN Født etter 1/1-98 trekning av premier blant dei beste.

* PÅSKETRIMMEN Loddtrekning av gåvekort mellom dei som har gått 6 ulike postar i påska frå palmelørdag 23/3 til og med 2. påskedag 1/4-2013.

Turmarsjar

Turmarsj: Søndag 28. april

Tur frå Indre Fure til Ytre Fure og ev. over til Hoddevikfjellet. Oppslag. Ytre Nordfjord Turlag.

Trimdag: Søndag 1. mai

Er trimdag for Selje " Heile folket i form". Fritt turval. Alle som skriv seg inn på ein av trimpostane denne dagen blir med på trekning av premie.

Turmarsj: Mandag 20. mai (2.pinsedag)

Tur frå Berstad over Løypinga til Rimstad eller Høgehornet. Oppslag.

Turmarsj: Søndag 26.mai

Fjelltur ut i det fri. Friluftsgudsteneste for alle sokna. Vi går den gamle kyrkjevegen frå Liset (Selje) og frå Dragseidet (Leikanger) og møtest langs ruta og har gudsteneste. Samarbeid mellom sokneråda, Selje IL og Stadlandet IL. Sjå annonsering seinare.

Anna informasjon

* Ein arbeider med eit opplegg med informasjon og bilete på Selje IL sine nettsider, og eit opplegg med kveldsturar med utgangspunkt i Selje – f.eks. 2- 2 ½ time.

Alternativt informasjon ved oppslag i sentrum på Nabben om turar.

* Mosjonsgruppa vil prøve å arrangere fellestur 2013. Kjem tilbake til annonsering og påmelding seinare.

Ytre Nordfjord Turlag arrangerer turar i distriktet, sjå annonsering i avisa.

Stadlandet Idrettslag har 14 trimpostar på:

Flødevatnet, Nobba, Sjåstadvarden, Vardeberget, Grøtrøysa, Dalskarhornet, Hanekamben, Revjehornet, Kyrnosa,Mosekleivhornet, Liberra, Geitahornet, Lundebrekkhornet og Skjeljevatna.

* Frå 26. oktober 2013 til ca. 20. mars 2014 vil det ligge vinterbøker på alle postane. For å vere med i trekning må du ha vore minst 1 gong på følgjande 4 postar: Klipet, Kvernhusdalen, Bergshornet og Nausane.

Det er laga tursti med trapp frå Skogavegen til RISNAKKEN, der det ligg bok heile året. Det ligg også bok på toppen av Seljeøya.

OBS : Ein gjer merksam på at hjortejakta startar på hausten.

* Det går fine stiar til alle desse trimpostane som også er flotte utsiktsstader. For å betre fjelltrim-tilbodet vil mosjonsgruppa halde fram arbeidet med å rydde, klippe og få merka dei ulike turstiane. Det ligg bok i vardane eller ved merkepostane, der ein kan registrere at ein har vore der. Ut frå registreringa i bøkene blir triminnsatsen rekna ut . Resultatlister med trekning blir lagt ut på Selje Idrettslag sine heimesider. Ved å opplyse e-postadresse kan du få tilsendt program, resultatliste o. l.

Utdeling av plakettar og premier vil finne stad i løpet av vinteren.

* Vi viser til Friluftskartet over Selje og Vågsøy kommune med mykje nyttig informasjon.

* Selja Forlag ga i 2005 ut boka ”Opptur” med bilder og tekst over fjellturar i fylket.

Mosjonsgruppa ønskjer alle eit fint trimår med mange fine turar og minner . Mosjonsgruppa er interessert og opne for tips, utspel og nye ideer til turar og trim.

Takk til sponsorane våre.

Ta gjerne kontakt med mosjonsgruppa : Sølvi Årvik, Kjellaug Hove Venøy, Olaug Wold, Arne Seljen, Kåre Rundereim, Håkon Berstad

                          16 TRIMPOSTAR:

KLIPET– 180 m.o.h. med start t.d. frå ferist mellom "Nova" og vegen til Djupedals- feltet. Kan kombinerast med ein tur i Kvernhusdalen eller mot Djupedalsvatnet til Orren . Gjev 1 poeng pr. besøk .

KVERNHUSDALEN– 167 m.o.h. har posten ved utløpet frå Kvernhusdalsvatna. Rundt vatna har vi ei fin rundløype. Ta også turen bort på Kyrkjehornet for utsikta sin del . Posten gjev 3 poeng .

ORREN– 400 m.o.h. er toppen mellom Djupedalsvatnet og Tarvaldseggja . Kortast vei er stien frå sidevei på Sandvikeidet. Blir ofte brukt som ein post på ruta til/frå Tarvaldseggja. 2 poeng .

TARVALDSEGGJA- 645 m.o.h. er nest høgste fjelltoppen i kommunen, og er best tilgjengeleg frå Sandvikeidet. Merka løyper opp. Gjev 6 poeng.

BERGSHORNET– 340 m.o.h. er ein trimpost med fin utsikt over Bergsbygda og Moldefjorden. Merka sti frå 3. svingen på Sandvikeidet på Selje-sida. 2 poeng.

NAUSANE- 448 m.o.h. kan nåast på merka sti frå Bergshornet mot aust eller på sti frå Sandvikeidet. Ta gjerne omveien om Søreggja med fin utsikt mot Selje. 4 poeng.

RYGGJAJORDA– 20 m.o.h. ligg like utanfor Årdalen. Dei som endå ikkje har gått fjøra frå Skårbø til Årdalen har ei oppleving til gode . Lett å gå , oftast lunt og godt, og heilt spesielt . Gjev 2 poeng . For dei som ynskjer noko større utfordring, vil ein foreslå ein tur ut til Tårnet/ Liberrmannen, ein heilt spesiell steinformasjon nokre hundre meter utanfor Årdalsholmen. Eller ein tur på

LIBERRA- 471 m.o.h. med oppstigning frå Ryggjajorda eller frå Liset/ Skårbø/Årdal. Turen kan også gå frå Dragseidet over Sjåstadvarden som er lettaste veien. Liberra har utruleg fin utsikt, og har ei spesiell utforming. Her får du 8 poeng for eit besøk. Frå Liberra kan turen gå til

GEITAHORNET– 474 m.o.h. ved den gamle kyrkjevegen Liset-Dragseidet er ein litt spesiell topp med utruleg fin utsikt. Besøk på Geitahornet gjev 7 poeng. Tilkomst også frå Skårbø eller Liset .

HØGEGGJA- 414 m.o.h. frå Liset ein liten omvei på stien mot Geitahornet, langs den gamle kyrkjevegen Liset - Dragseidet - 6 poeng .

EIDSHORNET- 530 m.o.h. når ein lettast ved å gå opp frå Mannseidet. Turen hit gjev 3 poeng. Frå Eidshornet er det flott utsikt i alle retningar og ein fin tur mot nordaust til

STEINEGGJA- 501 m.o.h. med utsikt mot Kvamsdalen og Vanylvsfjorden 5 poeng. Ligg nær Krokevatnet som er eit godt fiskevatn . Det er merka sti vestover mot Nausane og Sandvikeidet.

BERSTADHORNET- 578 m.o.h. med kjempefin utsikt i alle retningar . Relativt lett å gå sørover frå Mannseidet , gjev 6 poeng.

TUA ( BERSTAD )– 440 m.o.h. ein mindre avstikkar på stien frå Mannseidet mot Berstadhornet, 2 poeng.

LØYPINGA– 280 m.o.h. i Berstaddalen opp frå Berstad langs den gamle postvegen til Bryggja gjev 6 poeng, medan den høgste fjelltoppen i kommunen

KVAMEFJELLET/ HØGEHORNET- 774 m.o.h. gjev heile 12 poeng. Det er mange stiar som fører opp til høgaste fjellet i kommunen, og varier gjerne . Merka og rydda sti opp frå Berstad, elles er det naturleg å gå opp frå eller helst ned til Løypinga.

Det var lokalt rydda og merka stiar også frå Hatlenes og Langenes.
2013: Terminliste 2013 J15/16 (7-ar)

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Apr 2013

Terminliste 2013 J15/16 (7-ar)

J 15/16 7 ar avd 3
2013: Terminliste 2013 J13/14 (7-ar)

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Apr 2013

Terminliste 2013 J 13/14 (7-ar)

J 13/14 7 ar avd 4
2013: Terminliste 2013 J12 (7-ar), HAUSTsesong

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Apr 2013

Terminliste 2013 J11/12 (7-ar)

J 12 avdeling 4, HAUSTsesong
2013: Terminliste VÅRsesong 1.div. G15/16 (11-ar)

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Apr 2013

Terminliste G15/16 VÅRsesong 1.div. (11-ar)

G 15/16 1. div avd 2 vår
2013: Terminliste VÅRsesong G13/14 (9-ar)

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Apr 2013

2013: Terminliste VÅRsesong G13/14 (9-ar)

G 13/14 9ar avd 5 vår
2013: Terminliste G12

Postet av Selje IL - Fotball den 14. Apr 2013

 

G 12 avdeling 7
12.04: Selje representert på UEFA-konferanse i Oslo

Postet av Selje IL - Fotball den 13. Apr 2013

Årets UEFA-konferanse 8.-11.april, samla ca. 150 deltakarar frå heile Europa. 53 nasjonar var til stades. Leiar i Selje IL-Fotball, Atle Solheim, var invitert til konferansen på bakgrunn av sølvmedaljen i kåringa "Best Grasroot-Leader" som han vart tildelt i fjor. Flott og spennande program på konferansen, og ikkje minst utruleg kjekt å bli kjent med folk frå mange andre nasjonar som jobbar med "Grasroot-football". Bildet: Atle saman med NFF`s Alf Hansen og Stig Inge Bjørnebye....Fleire bilder, les hele saken...

Alt om UEFA-konferansen sjå www.fotball.no eller klikk på linkane under... http://www.fotball.no/nff/NFF-nyheter/2013/Imponerende-frivillighet/ 

http://www.fotball.no/nff/NFF-nyheter/2013/Alt-om-UEFAs-breddekonferanse-2013/

 

 

FRA BREDDE TIL TOPP: Atle Solheim (t.v.) og Arne Kristian Vestre (t.h.) fra breddeklubbene Selje IL og Øksfjord IL møtte den tidligere spanske storspilleren Fernando Hierro (i midten) under UEFAs breddekonferanse på Ullevaal. | Foto: NFF
 
 
Deltakere fra 53 nasjoner er samlet på Ullevaal Stadion i forbindelse med UEFAs årlige breddekonferanse. | Foto: Mari Waagaard Thomassen / NFF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halvard Thoresen og Atle, frå praksisøkt Heming IL      Foto: www.seljefotball.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 08.04: Det gamle kunstgraset er borte

Postet av Selje IL - Fotball den 8. Apr 2013

Ein dugnadsgjeng har vore i sving i ettermiddag og teke av resten av det gamle kunstgraset. Dermed er det berre å vente på leggarane av nytt dekke, som startar arbeidet om ei veke. Det nye kunstgrasdekket er komt og ligg klart til montering. Den som ventar på noko godt......07.04: Kunstgrasdekket er nesten fjerna

Postet av Selje IL - Fotball den 7. Apr 2013

I går vart arbeidet stoppa av snøen som lava ned. Ut på dagen i dag vart snøen måka av bana, og resten smelta sola raskt. Straks var ein stor dugnadsgjeng på plass. I løpet av ettermiddagen vart resten av dekket teke av, slik at det no berre er sikkerhetssonene som står igjen. Dei blir tekne av i morgon. Ein fantastisk dugnadsgjeng var vore i sving desse dagane, så dette har gått kjempebra så langt! 

   
06.04: Over halve dekket av, så kom snøen....

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Apr 2013

Også laurdag har det vore full dugnadsaktivitet på bana frå kl. 8.00 om morgonen. Ca. 15 dugnadsarbeidarar har delteke i dag. Arbeidet har gått fort framover, og dekket er fjerna frå godt over halve bana. Då snøen kom utpå dagen måtte arbeidet avsluttast. Blir starta opp igjen i morgon eller mandag, når snøen er vekk...05.04: Starta å ta av det gamle kunstgraset

Postet av Selje IL - Fotball den 5. Apr 2013

Frå fredag morgon kl.8.00 til i kveld kl.20.00 har det vore full aktivitet på bana. Ein er no ferdig med å ta opp gummi frå bana. Tørt og fint ver har gjort at dette har gått veldig bra. Arbeidet med å ta av det gamle kunstgraset er kome godt i gong i dag. Masse dugnadsfolk har vore i drift i heile dag, og har lagt ned ein kjempeinnsats. Arbeidet med å ta av det gamle dekket vil fortsette utover helga, så sant veret ikkje stoppar det.04.04: Arbeidet med ny kunstgrasbane har starta....

Postet av Selje IL - Fotball den 4. Apr 2013

No er vi i gang........Torsdag morgon kl.8.00 starta arbeidet med rehabilitering av kunstgrasbana. Fyrste jobben er å ta opp så mykje som råd er av gummi. Frå fredag og i helga vil det pågå arbeid med å ta vekk det gamle kunstgraset.02.04: Kunstgrasbana stengt for trening frå torsdag

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Apr 2013

På torsdag 4.april startar arbeidet med rehabilitering av kunstgrasbana. Frå denne dagen og fram til nytt kunstgras er ferdig lagt (ca.20.-25.april) vil bana vere stengt for all trening/aktivitet. Vi ber trenarane vere kreative i høve treningar, nytte gym.sal, grusbane, ballbinge osv. for å gjennomføre treningar.02.04: "Draumen" om nytt kunstgras nærmar seg......

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Apr 2013

"Draumen" om nytt kunstgrasdekke nærmar seg med stormskritt.....  Rehabiliteringa av kunstgrasbana startar på torsdag. På fredag/laurdag/søndag vil Selje IL fjerne det gamle kunstgraset på dugnad. Så no blir det snart grønt på Selje Idrettspark.....Les meir under........ 

På torsdag kjem firmaet som vi har valt, Sport Surface, og startar arbeidet med å ta opp gummi/sand.

På fredag/laurdag/søndag vil Selje IL fjerne det gamle kunstgraset på dugnad. Her trengst mykje dugnadsfolk i helga, og seinare i prosessen. Byggjenemnda vil ta seg av oppsett av dugnadslister. Vi håpar og trur at folk i Selje også denne gongen vil vere med og "løfte i flokk" og stille på dugnad.

Etter planen startar Sport Surface med installering av nytt kunstgras ca. 10.april, i lag med dugnadsfolk frå Selje IL. Det blir fyrst lagt ut 12mm gummipad, før kunstgraset på 40mm vert lagt oppå. Deretter er det påfylling av sand og gummi. Dersom veret blir bra og alt går etter planen, skal bana vere klar for bruk ca. 20.-25.april.

Dette blir eit flott anlegg med topp moderne kunstgras, til glede for alle aktive og andre.

Byggjenemnda planlegg også å legge deler av det gamle kunstgraset over på grusbana. Arbeidet her vart såvidt påbegynt i påska, men måtte utsettast litt pga. at det endå er tele i bana. Dette prosjektet er tenkt utført på dugnad, så her også vil det trengast mange positive dugnadsfolk. Dette blir ei god oppgradering av grusbana, som fyrst og fremst vil komme skulen til gode.

 

Byggjenemnd kunstgras-prosjektet består av:

Atle Solheim, Arne Hjertenes, Ola Hove, Erik Midtgård, Svein-Kåre Aarsheim. 
28.03: Treningskamp Selje-Åram/Vankam, 2-3

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Mar 2013

Selje møtte Åram/Vankam onsdag kveld på heimebane. Kampen enda 2-3, etter at bortelaget leia 3-0 ved pause. Meir om kampen, les under....

Vi leverte ingen god 1.omgang, seier Seljetrenar Idar Taklo. Vi var passive i det defensive arbeidet og offensivt var vi ufarlege. I pausen la vi om til 4-4-2 og framstod som eit heilt anna lag. Passiviteten var bytta ut med entusiasme og aggresivitet. Mot god motstand var vi det beste laget i 2.omgang og reduserte to gonger. Idar Taklo framhevar guttespelarane, og set mange plussar bak jobben dei la ned i dagens kamp. Kampen gav oss nokre svar og vi er nøgde, seier Taklo.

12min    0-1    

25min    0-2

26min    0-3

65min    1-3    Joachim Refvik

79min    2-3    Jon Anders Gulbransen
26.03: Treningskamp Selje-TMFK 2, 6-2

Postet av Selje IL - Fotball den 26. Mar 2013

Selje vann mandagens treningskamp 6-2 mot TMFK 2, etter å ha leia 3-2 ved pause. Meir om kampen, les under...... På onsdag kveld spelar Selje treningskamp mot Åram/Vankam.

Seljetrenar Idar Taklo synest Selje leverte ein ok kamp, men laget framstod litt "kamprustne". Her er ting å ta tak i, og spesielt i balltempo og pasningskvalitet har vi mykje å gå på, seier Taklo. Positivt var det at vi skapte mange sjansar både frå kant og kombinasjonsspel, at vi stod løpet ut og hadde god kontroll.   

14min    1-0    Joachim Refvik

25min    1-1

26min    1-2

28min    2-2    Are Berstad (straffe)

35min    3-2    Martin Grøttå

54min    4-2    Joachim Refvik

73min    5-2    Are Berstad (straffe)

78min    6-2    Joachim Refvik

 
25.03: Standup-show med Klaus Sonstad, fredag 5.april

Postet av Selje IL - Fotball den 25. Mar 2013

TV2 lagar program frå vårt distrikt rett over påske. I samband med dette hjelper Selje IL til med å arrangere standup-show med TV-kjendisen Klaus Sonstad, fredag 5.april kl.19.00 i samfunnshuset. Billett kr.100,- inkl. kaffi m.m. Aldersgrense 15 år. Meir info. sjå under......
21.03 God deltaking på trenarkurs i Selje

Postet av Selje IL - Fotball den 21. Mar 2013

Selje IL har i samarbeid med SFFK gjennomført trenarkurs del 1, barnefotball. Kurset har gått over tre kveldar. Instruktørar har vore Kåre Bakke og Jon Georg Rutledal. Heile 11 trenarar i Selje IL har delteke.

 .
15.03: Trenarkurs i Selje, barnefotball

Postet av Selje IL - Fotball den 16. Mar 2013

Selje IL, Fotball arrangerer i samarbeid med SFFK trenarkurs: C-lisens, delkurs 1 barnefotball. Kurset går over tre kveldar: fredag 15.03, tysdag 19.03, onsdag 20.03. Heile 12 trenarar i klubben har meldt seg på kurset....12.03: Selje på klubbsamling i Førde 8.-9.mars

Postet av Selje IL - Fotball den 13. Mar 2013

Sist helg inviterte SFFK til samling for mellomstore klubbar i Sogn og Fjordane. Her deltok Selje IL med Atle og Anne-Britt, i lag med 7 andre klubbar og kretsadministrajon. Selje IL hadde deler av programmet på samlinga, med presentasjon av sitt FairPlay-arbeid og kamparrangement. Sjå kva Fotballkretsen skriv på sine nettsider om samlinga...... Leiarsamling i Førde...... Les hele saken
10.03: FairPlay Kick-off på Skei

Postet av Selje IL - Fotball den 10. Mar 2013

Tysdag 5.mars inviterte Fotballkretsen til årets FairPlay Kick-off. Representantar frå 19 klubbar deltok på samlinga, derav Atle og Anne-Britt. Selje IL presenterte klubben og sitt arbeid med FairPlay. Sjå program, presentasjonar og kva Fotballkretsen skriv på si nettside om samlinga på Skei...Foto: SFFK    Fair Pay Kick Off Les hele saken
06.03: Resultat FJELLTRIMMEN Selje IL 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Mar 2013

Resultat frå fjelltrimmen Selje IL 2012 er no utlagt her på sida. Klikk på Fjelltrim Selje IL i venstremenyen, og du finn resultatlister og vinnarar av ulike premiar. Som tidlegare har det også dette året vore stor og god aktivitet på fjelltrimmen.06.03: ÅRSMØTE Selje IL onsdag 13.mars

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Mar 2013

ÅRSMØTE SELJE IDRETTSLAG onsdag 13.03.2013

Stad/tid: Klubbhuset Selje IL, kl.18.00

Vi oppmodar medlemmane til å stille på årsmøtet. Vanlege årsmøtesaker.


 
01.03: Nye spelarar A-lag

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Mar 2013

Vi kan ynskje to nye spelarar velkomne til spel for Selje. Jon Anders Gulbransen har flytta til bygda. Han har tidlegare spelt for IK Junkeren i Nordland. Ole Andreas "Oen" Solheim gjer comeback etter 2 år på utlån til Eid, og sist sesong i TornadoMåløy. Begge spelarane vil bli gode forsterkingar på årets Seljelag.

 
18.02: Ny kunstgrasbane i 2013

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Feb 2013

Selje IL rehabilterer kunstgrasbana i 2013. Det ekstraordinære årsmøtet i Selje IL onsdag 13.02 vedtok å ta opp lån i Sparebanken Vest for å finansiere utbygginga.. Årsmøtet fekk framlagt planer, kostnad og finansiering. Går alt slik ein satsar og håpar på, vert det byggjestart rett over påske, og nytt dekke på plass før 1.mai. Les meir under.....

Det var godt oppmøte på det ekstraordinære årsmøtet. Etter at leiar i Hovudstyret Adrian Mortensen hadde gjort unna alle formalia, la leiar i Fotballgruppa Atle Solheim fram saka for årsmøtet. Årsmøtet fekk ei grundig gjennomgåing av bl.a.:

- Kort historisk tilbakeblikk til 2003 då nye Selje Idrettspark vart bygd

- Datoar, møter, arbeid/utarbeiding av planer og tippemiddelsøknader det siste året

- Tilstandsrapport utarbeida av NFF i samarbeid med Selje IL, som konkluderer med at bana er sterkt slitt og treng rehabilitering

- Kostnadsoverslag og finansiering tippemiddelsøknad

- Tre tilbod frå leverandørar av kunstgras

- Selje IL sin økonomiske situasjon, rekneskap siste åra, status på ekst. lån, lånevilkår nytt lån og kva dei totale utgiftene blir for Selje IL kvart år framover

Det ekstraordinære årsmøtet gjekk, med 26 mot 1 røyst, inn for å rehabilitere kunstgrasbana i 2013 og ta opp lån i Sparebanken Vest.

Det skal nedsettast ei byggjenemnd for prosjektet som skal stå for vidare framdrift.


08.02: Isak Gangeskar til Molde

Postet av Selje IL - Fotball den 9. Feb 2013

Tidlegare Seljekeeper Isak Gangeskar har fått 1,5års proffkontrakt med tippeligaklubben Molde. Isak spelte på aldersbestemte lag i Selje frå 2007-2011. Han debuterte på Selje sitt A-lag 12.08.11 Selje-TMFK2, der Selje vann 5-0 (bildet). I 2012 spelte Isak for TMFK, og fekk sin debut i 3.divisjon med heimeseier i kampen TMFK-Voss. Vi ynskjer Isak lukke til i Molde, og håpar han får ei fin tid hos fjorårets seriemester. Sjå kva Molde skriv på sine heimesider....

 Nye spillere til Molde Fotballklubb: Molde FK og AkerAkademiet ønsker nye talenter velkommen til klubben. Les mer

 
09.02: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SELJE IL, onsdag 13.februar kl.18.00

Postet av Selje IL - Fotball den 9. Feb 2013

Selje IL held ekstraordinært årsmøte onsdag 13.februar kl.18.00 på klubbhuset. Sak: Rehabilitering kunstgrasbane/låneopptak. Det blir orientering om status/tilstandsrapport for kunstgrasbana, tippemiddelsøknad, kostnadsoverslag og finansiering. Dersom årsmøtet går inn for å ta opp lån til rehabiliteringa, kan bana i beste fall ha fått nytt kunstgrasdekke før 1.mai. Velkommen til årsmøte!09.02: Trenar 1-kurs i Selje, aktivitetsleiar-/barnefotballkurs

Postet av Selje IL - Fotball den 9. Feb 2013

I samarbeid med Selje IL, Fotball arrangerer SFFK aktvitetsleiar-/barnefotballkurs i Selje fredag 15. og laurdag 16.februar. Trenarkurset er del 1 av C-lisens. Kurset er gratis for deltakarane. Påmelding til seljeil@online.no eller tlf. 99247687 innan tysdag 12.02. Meir info., les under.......

I samarbeid med Selje IL, Fotball arrangerar SFFK Trenarkurs C-lisens del 1 (Barnefotball-/aktivitetsleiarkurs) i Selje, fredag 15. og laurdag 16.februar.

Dette kurset er fyrste kurs (av i alt 4 delkurs) i Trenar C-stigen som vi ønskjer gjennomført i ytre Nordfjord i 2013. Kurset er gratis for deltakarane.

Innhald Barnefotballkurs (henta frå www.fotball.no):

- Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben

- Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet

- Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna

- Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives

- Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

Førebels tidsplan:

Fredag 15/2:

17.30-20.00 Teori klubbhuset (stadion)

20.00-21.30 Praksis kunstgrasbana, demoøkt (deltakar er objekt)

Laurdag 16/2:

09.00-11.00 Teori klubbhuset (stadion)

11.00-14.00 Instruksjonspraksis, kunstgrasbana

14.00-16.00 Teori, oppsummering/avslutning

NB! Truleg vert økta laurdag avslutta noko før.


PÅMELDING INNAN TYSDAG 15.FEBRUAR til mail: seljeil@online.noeller Atle tlf. 99 24 76 87 
06.02: Per Ravn Omdal delte ut FairPlay-prisen 2012

Postet av Selje IL - Fotball den 6. Feb 2013

Selje IL fekk utdelt FairPlay-prisen 2012, på ei høgtideleg og flott tilstelning i Selje samfunnshus tysdag kveld. Per Ravn Omdal stod for overrekkinga. Han heldt eit engasjert innlegg om FairPlay, og rosa Selje IL for sitt arbeid. Gode ord og gåver også frå Sogn og Fjordane Fotballkrets, Selje kommune v/ordførar og Hovudsponsor Sparebanken Vest.....bilde: www.haugenfotball  

    

Arrangementet i Selje Samfunnshus samla mykje folk og det vart ei flott markering av at Selje IL vart kåra til "Årets FairPlay-klubb" i Sogn og Fjordane i 2012. bilde: www.haugenfotball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet starta med at leiar Hovudstyret, Adrian Mortensen, ynskte alle dei frammøtte velkommen. Deretter fortalde Atle Solheim frå Norwaycup 2005 og viste videosnutt då Per Ravn Omdal uvventa stilte opp på kvartfinalekamp. Kampen enda 0-0 og gjekk til sudden-death, etter at Selje hadde dominert heile kampen men ikkje greidd å score. Uheldigvis vart det til slutt 0-1 tap, semifinaledraumen brast og spelarane var lei seg. Då var Per der. Han gav seg god tid og trøsta spelarane etterpå i beste FairPlay-ånd. Flott gjort! Bilde:www.seljefotball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etter dette presenterte Selje IL fakta om klubben anno 2012/2013. Så gjekk leiar i Fotballgruppa, Atle Solheim, gjennom FairPlay-handlingsplanen til klubben, viste bilder og snakka om korleis Selje jobba med FairPlay som "ein raud tråd". Til slutt vart det vist ein film med bilde, videosnuttar og musikk som presenterte klubben og viktige arrangement.

Innslag v/spelarar: song v/Johannes Osmundsvåg med dansarane Ann-Lovise Moldestad, Aurora Austring og Mariell Halsebakk (frå kabareten til 10.klasse).

Per Ravn Omdal fekk så ordet. Han snakka engasjert og varmt om FairPlay og betydninga av fotball og det haldningsskapande arbeidet som vert gjort. Han rosa Selje IL for framifrå arbeid med FairPlay. Det synlege beviset på Årets FairPlay-klubb 2012 var ein plakett, overrekt av Per Ravn Omdal til Selje IL, flankert av alle FairPlay-spelarane som har vore kåra i klubben i 2011 og 2012. Ein stor dag for alle i klubben! "Denne skal få heidersplassen i klubbhuset", sa Atle Solheim bl.a. då han takka for prisen. bilde: www.haugenfotball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var fleire som også ville gratulere Selje IL med dagen: Gode ord og blomster frå Fotballkretsen v/Rune Sunde og Selje kommune v/ordførar Ottar Nygård. Hovudsponsor Sparebanken Vest v/Tom-Øyvind Solheim overrekte gåve som var 4 samanleggbare småmål. bilde: www.haugenfotball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bilde: www.haugenfotball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adrian Mortensen runda av og takka alle for ei flott prisutdeling.              bilde: www.haugenfotball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesielt inviterte gjester deltok deretter på middag på klubbhuset. Her fortalde bl.a. Per Ravn Omdal om sitt internasjonale arbeid med å skape fotballaktivitet og fotballskular for gutar og jenter, i land som Vietnam og Irak. Spennande å høyre på denne fantastiske ambassadøren for fotball og FairPlay! Middagen vart avslutta med "FairPlay-dessert". Stor takk til kokkane våre, Anne-Britt/Svein Rekdal. Bilde:www.seljefotball  

 

                
29.01/06.02: AVLYST!!!!Trenarforum med Florøtrenar Terje Rognsø torsdag 07.02

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Jan 2013

TRENARFORUMET ER I KVELD BLITT AVLYST PGA SJUKDOM!!!! VI SATSAR PÅ Å PRØVE SEINARE I VINTER/VÅR! Selje IL, Fotball inviterer til trenarforum på torsdag 7.februar kl.18.00 på klubbhuset. Då får vi besøk av Florøtrenar Terje Rognsø. Terje har trena Florø i ei årrekkje og har vore med å fått fram mange toppspelarar. Tema på trenarforumet er spelarutvikling. Velkommen til alle! Påmelding til Fotballgruppa v/Anne-Britt tlf. 958 44 684 eller til seljeil@online.no innan tysdag 05.02.28.01: Prosjekt "Aktiv i Selje"

Postet av Selje IL - Fotball den 29. Jan 2013

Selje, Flatraket og Stadlandet Idrettslag, ved folkehelsekoordinator vil i løpet av kommande månadar gjennomføre eit prosjekt som heiter ”Aktiv i Selje”. Sjå meir informasjon på facebook (Folkehelse Selje) og heimesida til kommunen. Meir info., sjå under....

”Aktiv i Selje”

Selje, Flatraket og Stadlandet Idrettslag, ved folkehelsekoordinator vil i løpet av kommande månadar gjennomføre eit prosjekt som heite ”Aktiv i Selje”. Det vert arrangert nye aktivitetar for ungdommane kvar månad.

Gjensidigestiftelsen er hovudsponsor i dette prosjektet. Idrettslaga, Ungdomsrådet og kommunen er også med å sponse prosjektet.

For at dette tilbodet skal vere så rimelig som mogleg nyttast LTU (Lokal Transportstibod for ungdom). Ungdommane betalar 20. kr tur/retur. LTU er delfinansiert av fylkeskommunen.

Er du interessert?

Sjå meir informasjon på facebook (Folkehelse Selje) og heimesida til kommunen.
28.01: Program FairPlay-prisutdeling tysdag 5.februar

Postet av Selje IL - Fotball den 28. Jan 2013

Selje IL får besøk frå NFF v/Per Ravn Omdal og SFFK når FairPlay-prisen for 2012 skal utdelast. Vi inviterer alle medlemmar: spelarar/aktive, trenarar, leiarar, foreldre og andre til denne store dagen for klubben vår! Stad: SELJE SAMFUNNSHUS. Tid: tysdag 5.februar kl.18.00-ca. 19.15. Div. programinnslag, Selje IL, FairPlay og prisutdeling (gåvesjekk på 10.000,-) v/Per Ravn Omdal. Sjå invitasjon under.......

Invitasjon til

FairPlay-prisutdeling tysdag 5.februar

Selje IL vart som kjent kåra til årets FairPlay-klubb i Sogn og Fjordane i 2012. Vi er stolte og glade for at sjølvaste Per Ravn Omdal kjem til Selje for å føreta prisutdelinga.

Selje IL inviterer med dette alle medlemmar: spelarar/aktive, trenarar, leiarar, foreldre og andre til denne store dagen for klubben vår. Velkommen!

Stad: Selje samfunnshus

Tid: tysdag 5.februar, kl.18.00 – ca.19.15


Program:

· Div. programinnslag

· Selje IL og FairPlay

· Prisutdeling v/Per Ravn Omdal
13.01: Selje med 8 lag på SparebankenVest-cup

Postet av Selje IL - Fotball den 13. Jan 2013

TornadoMåløy FK arrangerer 18.-20.januar sin populære SparebankenVest-cup i Nordfjordhallen, der ca. 140 lag deltek. Selje stiller med desse laga: kos -06, knøtt -04, LG -12, LJ 11/12, SMG 13, SMG 14, Gutar 16, Jenter 16. Kampoppsett er i dag lagt, sjå www.tmfkfotball.no08.01: BINGO startar opp søndag 13.januar kl.17.00

Postet av Selje IL - Fotball den 8. Jan 2013

Selje IL v/Barne-Ungdomsgruppa startar opp bingo i klubbhuset frå søndag 13.januar. Bingo kvar søndag kl.17.00 framover til vinterferienBingo er ein populær aktivitet som brukar å samle mykje folk. Salg av kaffi og vafler. Merk lotteritilsynets reglar om at personar under 18år skal vere i følgje med ein vaksen. Velkommen!03.01: Selje IL startar FairPlay barneklubb

Postet av Selje IL - Fotball den 3. Jan 2013

Selje IL startar frå onsdag 9.februar 2013 opp FairPlay barneklubb. Frå kl.17.30-19.30 vil det vere ope i klubbhuset, og vaksenpersonar til å aktivisere barna. Anne-Britt er primus motor for prosjektet, og vil saman med andre vaksne stå for opplegget. Vel møtt!

 SELJE IL STARTAR FAIR PLAY BARNEKLUBB FOR UNGANE TIL SPELARANE PÅ A-LAGET:

"Vi er Selje", og står for aktivitet og trivsel. Vi har stort fokus på FairPlay noko som gjev klubben eit godt verdigrunnlag. Klubben ynskjer å stå for positive og inkludrande verdiar, og vi har plass til alle.

Selje er utruleg heldige som har så mange med hjertet i klubben og som dag etter dag legg ned eit fantastisk stykke arbeid både på treningsfeltet og ellers for den klubben vi alle er så glade i.

Og det å vere glade i og bry seg om kvarandre er kanskje den beste kvaliteten vi har. Det er liksom det som erSelje !

Så i januar 2013 kjem det eit nytt tilbod :-)Frå og med onsdag 9 januar 2013 og kvar onsdag framover vil det frå 17.30-19.30 vere ope i klubbhuset for ungane til spelarane på a-laget.

Vi startar med å ha dette tilbodet på ei av treningane i veka og så får vi sjå korleis det vert motteke. Vi må prøve oss litt fram .

Vi vil kjøpe inn nokre leiker, bøker og teiknesaker og så kan vi bruke kjøkkenet til å lage vafler , skjere opp frukt o.l.

Selje IL stiller med vaksenpersonar som vil ha ansvar for ungane, og tilbodet vil sjølvsagt vere gratis.

Vi veit det går med mykje tid til trening og kampar, og at det såleis kan verte mykje på damene. Difor vil vi freiste og sette heile familien i fokus slik at vi kan behalde spelarane som aktive så lenge som mogeleg. Vi passar ungane og mødrene kan gjere noko anna . Tanken er at fedrene kan levere ungane i klubbhuset før trening og hente dei der etter. Dersom mødrene vil vere med og møte andre kan dette rett og slett verte ein ny møtestad for små og store. FairPlay vil vere tema og gå som ein raud tråd også i dette tilbodet frå Selje IL . Enkle ting som respekt og det å vere høfleg har alle eit ansvar for å vidareføre. Så dette kan bli spennande................ VI ER SELJE !!!

02.01: FairPlay: Per Ravn Omdal til Selje 5.februar

Postet av Selje IL - Fotball den 2. Jan 2013

Selje IL vart som kjent kåra til årets FairPlay-klubb i Sogn og Fjordane for 2012. Utdeling av premie m.m. vert tysdag 5.februar, når Per Ravn Omdal kjem på besøk. Meir info. om program o.l. kjem seinare, så kryss av i kalenderen. Dette vert stas....