Juletre-sal

Postet av Selje IL - Fotball den 3. Des 2023

Tradisjonen tru så har Selje IL sal av juletre også i år. Flotte juletre frå Jølster!

Edelgran: kr.550,-

Omorika kr.400,-

Vanleg gran: kr.350,-

Bestillingsliste på Coop Prix eller kontakt Per Jarle Hoddevik tlf. 90762928.  

Sal og utlevering av bestilte juletre v/stadion: 

Fredag 15.12: kl.18.00-20.00

Lørdag 16.12: kl.13.00-15.30

Søndag 17.12 til jul: Kontakt Per Jarle tlf. 90762928 eller Steffen tlf. 41465058

                                    
Seljecup 2024, 14.-16.juni

Postet av Selje IL - Fotball den 17. Nov 2023

Fantastisk cupsuksess i 2023. No gledar vi oss til å kunne ynskje velkommen til Seljecup i 2024. Den tradisjonsrike og populære turneringa vert i 2024 arrangert for 28.gong, helga 14.-16.juni. Invitasjon og info. reknar ein med  å sende ut i februar. 

Vi veit at mange planlegg tidleg og vi har begynt å få henvendelsar med spørsmål om Seljecup 2024. Visst du har spørsmål, ynskjer å førehandsreservere plass før ordinær påmelding osv. er det berre å ta kontakt med oss.

Mailadresse: post@seljefotball.no   

Tlf. 99247687 
Kåringar senior fotball 2023 Selje IL

Postet av Selje IL - Fotball den 15. Nov 2023

Kåringar senior 2023 Selje IL: 3.div. kvinner og 6.div. menn 

 Selje IL, fotball har hatt årsfest for seniorlaga. Under kan du sjå kva for spelarar som fekk utmerkingar.


3.div. kvinner Selje/Åheim: 

Årets FairPlay spelar: Emma Wold Haugland

- Årets spelar: Emma Wold Haugland


- Årets toppscorar: Lene Refsnes 

Årets unge spelar: Kine Andersen Grøttå

- Årets treningstopp: Guro Lesto Larsen


6.div. menn Selje: 

Årets FairPlay spelar: Martin Hove

Årets spelar: Joachim Refvik

- Årets toppscorar: Joachim Refvik

- Årets unge spelar: Mohammad Ali

- Årets treningstopp: David da Silva Hamre

100 obl. kampar: Johannes Osmundsvåg

- 150 obl. kampar: Ole Andreas Solheim


Info. Deltakingsavgift 2023

Postet av Selje IL - Fotball den 31. Okt 2023

Til aktive og føresette Selje IL:

Deltakingsavgift 2023:

Selje IL har sendt ut faktura for deltakingsavgift 2023, for barn/ungdom 6-17år og senior.

Alle som er med på organiserte tilbod/aktivitetar i regi av Selje IL, må i tillegg til å vere medlem, også betale deltakingsavgift. Samanlikna med dei fleste andre klubbar er det rimeleg å vere med i Selje IL.

Deltakingsavgifta er meint å skulle dekke litt av utgiftene som aktiviteten medfører som til dømes: påmelding lag til serie og cupar, utøvarforsikring, drakter og utstyr, drift av anlegg, dommarutgifter osv.

Selje IL ber om at faktura vert betalt innan fristen, det sparer oss for mykje ekstra arbeid.

Alle barn og unge i Selje IL skal kunne vere med på aktivitet
 
Vi ynskjer at alle skal kunne delta på tilbod/aktivitetar i Selje IL, uavhengig av privat økonomisk situasjon.  Dersom føresette ikkje har anledning til å dekke heile eller deler av deltakingsavgifta, eller treng å dele den opp, så ta kontakt. Føresette til medlemmar under 18 år kan søke.

Har du spørsmål, send ein mail til: post@seljefotball.no. All kontakt blir behandla konfidensielt.

Med vennleg helsing

Selje Idrettslag

 
Hjertestartar-prosjekt

Postet av Selje IL - Fotball den 18. Sep 2023

Selje IL har tidlegare i år fått innvilga søknad om å bli med på fotballkretsen sitt «Hjertestartar-prosjekt» (i tillegg til 3 andre klubbar i Sogn og Fj).  Dette er eit viktig tiltak som alle før eller seinare kan få bruk for, og gje auka tryggleik på trening/kamp og fritid.

Vi har no motteke alt utstyret: hjertestarter, øvingsdokke, øvings-hjertestarter m.m. Utstyret har ein verdi på ca. 30.000 og er sponsa av Enivest.

Tanken er at trenar/kontaktperson og spelarar frå 11-12år - senior skal øve på hjerte-/lungeredning (HLR) og bruk av hjertestartar. Vi tek sikte på gjennomføring i løpet av dei neste vekene. Kurset vil så komme inn som fast tiltak i forkant av ny sesong

Thor Øivind og Annichen vil stå for praktisk gjennomføring av kurset på klubbhuset. Vi ser føre oss, så langt råd er, i samband med trening for laget. Treninga kan gjennomførast som vanleg, men 2-4 spelarar øver om gongen, slik at dei fleste har gjennomført kurset i løpet av treninga. Prosjektet startar opp i veke 38 og vil fortsette dei neste vekene til alle har gjennomført kurset.

Meir info. om prosjektet, trykk på linken under:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/sammen-redder-vi-liv-i-idretten/bli-med-a-redde-liv-pa-din-fotballbane/