Ekstraordinært årsmøte i Selje Idrettslag, torsdag 6 april 2017 kl.19.00 i klubbhuset. Sak:Val av leiar

Postet av Selje IL - Fotball den 10. Feb 2017

AGENDA ÅRSMØTE SELJE IDRETTSLAG 08.03.2017.

Stad: Klubbhuset Selje IL

Tid: kl.19.00

Godkjenning av innkalling.

Godkjenning av frammøtte.

Valg av ordstyrer.

Valg av referent.

Valg av 2 personer for underskriving av protokoll.

Godkjenning av agenda.

Årsmeldingar: Hovedstyret.

Fotballgruppa.

Barne/Ungdomsgruppa.

Mosjonsgruppa.

Regnskap 2016.

Budsjett 2017.

Kontingentar 2017.

Saker: 1. Endring av organisasjonsplan for selje Idrettslag.

2. Endring av lov for Selje Idrettslag.

3. Orientering angående servicebygg på stadion.

Valg. Framlegg av valgnemda.


............................................................................................................

Til medlemmene i Selje idrettslag

Innkalling til årsmøte i Selje Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Selje Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 08. mars 2017 kl 1800 i klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27. feb. 2017 til Selje Il, 6740 SELJE eller adrianm48@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senere.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.