Anleggsprosjekt Selje Idrettspark

Postet av Selje IL den 15. Des 2023

På årsmøte i mars 2022 vart det vedteke at Selje IL skulle starte planlegging av garasje og servicebyggprosjekt. Hovudstyret nedsette seinare ei arbeidsgruppe for å ta hand om arbeidet. 

Prosjektgruppa har i 2023 bestått av: Atle Solheim, Erling Åbø, Kjell Magnar Flølo, Merete Nerland, Per Jarle Hoddevik, Kristoffer Aam Hamre, Rikard Rekdal. Prosjektgruppa har rapportert til Hovudstyret undervegs i prosessen. Hausten 2023 vart det vedteke å engasjere Nordfjord Takst&Consulting for å utarbeide skisseprosjekt/teikningar i samarbeid med prosjektgruppa/Selje IL. Resultat av dette arbeidet kan ein sjå nedanfor:

A50-1 Illustrasjon anleggsprosjekt v.NTC, pr.10.11.23.pdf

A20-1 Plan 1. etasje, anleggsprosjekt v.NTC, pr.10.11.23.pdf

Selje IL har utarbeida spelemiddelsøknader for 1.byggesteg i prosjektet. Ekstraordinært årsmøte 19.12 handsamar sak om låneopptak for å få på plass finansiering av anlegga iht. spelemiddelsøknader.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.